Özvegyi nyugdíj feltételei

Az özvegyi nyugdíj egy olyan hozzátartozói nyugellátási forma, amelyben a fennálló jogosultságok esetén a házastárs, elvált házastárs, bejegyzett élettárs, és az élettárs részesülhet.

A jogosultat megilletheti:

 • ideiglenes özvegyi nyugdíj,
 • özvegyi nyugdíj, vagy
 • özvegyi járadék

Fontos kitétel, hogy özvegyi nyugellátás csak abban az esetben járhat, ha

 • az elhunyt a halál pillanatában sajátjogú nyugellátásban részesül, vagy
 • a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte

Élettársaknak minősül bejegyzett élettársi kapcsolat nélkül is az a két személy, akik közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együtt élnek, mással nem áll fenn egyiküknek sem házassági életközössége, bejegyzett élettársi kapcsolata, valamint akik nem állnak egyenes ági rokonságban vagy testvéri, illetve féltestvéri kapcsolatban egymással.

Az élettárs akkor lehet jogosult özvegyi nyugdíjra, ha:

 • élettársával annak haláláig egy év óta megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük született, vagy
 • megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt, feltéve, hogy az együttélésük, vagy annak egy része alatt özvegyi nyugdíjban nem részesült.

Amennyiben az élettársak korábban házasságban éltek, vagy bejegyzett élettársi kapcsolattal rendelkeztek, amely később bírói ítélettel felbontásra került, akkor az élettárs özvegyi nyugdíjra való jogosultságának vizsgálatakor a házasság, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnését követő együttélési idő vehető figyelembe.

A házastárstól egy évnél hosszabb ideje külön élő, illetve az elvált személy abban az esetben lehet jogosult özvegyi nyugdíjra, ha

 • a házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy
 • részére a bíróság tartásdíjat állapított meg.

 

Ideiglenes özvegyi nyugdíj

Az elhunyt halálát követően először az ideiglenes özvegyi nyugdíj kerül folyósításra.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj összege annak a nyugdíjnak, vagy az öregségi nyugdíjként számított összegnek a 60%-a, amely az elhunytat a halál időpontjában öregségi nyugdíj címén megillette, vagy megillette volna.

Az elvált, illetve külön élő személy ideiglenes özvegyi nyugdíja a tartásdíj összegét nem haladhatja meg.

Az ideiglenes nyugdíj a házastárs halálától egy évig folyósítható. Ettől eltérő eset, ha az özvegy az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult másfél évesnél fiatalabb gyermeke után. Ebben az esetben az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig, fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén a gyermek harmadik életéve betöltésének napjáig jár.

 

Özvegyi nyugdíj

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően jogosult lesz özvegyi nyugdíjra az, aki a jogszerző halálakor:

 • betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt, vagy
 • megváltozott munkaképességű (egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos), vagy
 • házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.

Özvegyi nyugdíjra jogosult az is, akinél a fenti feltételek valamelyike:

 • az elhalálozástól számított 15 éven belül következik be, ha a házastársa 1993. március 1-je előtt hunyt el, vagy
 • az elhalálozástól számított 10 éven belül következik be, ha a házastársa 1993. február 28-a után hunyt el.

Az özvegyi nyugdíj mértéke:

 • 60 százaléka annak a nyugdíjnak (vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek), amely az elhunytat halála időpontjában öregségi nyugdíj címén megillette volna, ha az özvegy:
  • a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte
  • megváltozott munkaképességű, de saját jogú nyugellátásban nem részesül
 • 30 százalék a mérték, ha az özvegy:
  • egyidejűleg saját jogú nyugellátásban
  • korhatár előtti ellátásban
  • szolgálati járandóságban
  • táncművészeti életjáradékban
  • átmeneti bányászjáradékban
  • rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban is részesül, vagy
  • a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartása címén került megállapításra az özvegyi nyugdíj

A 30 százalékos mértékű özvegyi nyugdíj az özvegy saját jogú nyugdíjának összegére tekintet nélkül jár.

Abban az esetben, ha az özvegyi nyugdíjra többen is jogosultak, úgy a nyugdíj összegét a jogosultak között egyenlő arányban meg kell osztani.

 

Özvegyi járadék

Özvegyi járadékra való jogosultság:

Ha az elhunyt magánnyugdíjpénztári tag volt, úgy az egyéni számláján nyilvántartott nyugdíjcélú befizetéseinek összege alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap özvegyi járadékot fizet, feltéve, hogy az özvegyi járadék összege magasabb, mint az özvegyi nyugdíjnak az összege.

Özvegyi járadék fizetése esetén özvegyi nyugdíj nem folyósítható.

Az özvegyi nyugellátás iránti kérelem IDE kattintva terjeszthető elő.