A főállású KATA-sok esetében a havi 50.000 forintos tételes adó fizetőknek 2019. július 1-jétől 94.400 Ft helyett 98.100 Ft számítható be a nyugdíjalapba, míg a havi 75.000 forintos tételes adó fizetőknek 158.400 Ft helyett 164.000 Ft.

A vendéglátó felszolgálója részére kifizetett borravaló esetében annak 81 %-át 2020. június 30-áig lehet figyelembe venni, ugyanis 2020. július 1-jétől nem kell a borravaló után nyugdíjjárulékot fizetni, így nyugdíjalapot sem képez.

2020. július 1-jétől nem történt változás az értékhatárt illetően: 372.000 Ft valorizált nettó havi átlagkereset számítható be teljesen az öregségi nyugdíj alapjába. Ezt az összeget meghaladó kereset csökkenő mértékben számít bele a nyugdíjalapba.

A valorizálás szintre hozást jelent, a havi átlagkereset megállapítása során a nyugdíjazást megelőző naptári év előtt elért kereseteket a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani. A szintre hozás az úgynevezett valorizációs szorzószámokkal történik, amelyek évente kerülnek meghatározásra.

Például:

600.000 forintos nettó átlagkereset esetén: 372.000 Ft + 44.100 Ft (421.000 és 372.000 forint különbségének a 90%-a) + 143.200 Ft (421.000 forint feletti rész 80%-a), így összesen 559.300 Ft a nyugdíjalap