Munkahelymegőrző támogatás

Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében

Az OFA Nonprofit Kft. a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján pályázatot hirdet az „Azonnal cselekszünk” elnevezésű támogatási program keretében. A pályázat úgynevezett Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében.

A nemzetgazdaság alapját képező vállalkozások esetében előfordulhat, hogy rajtuk kívül álló okok miatt tevékenységük volumenében átmeneti visszaesés következhet be. Ebből következik, hogy a vállalkozások leggyakrabban azzal orvosolják ezt, hogy visszafogják a termelésüket. Ennek pedig az egyenes következménye az, hogy csökken a ledolgozandó munkaórák mennyisége, ezzel egyetemlegesen a munkaerő száma is.

A támogatás célja az, hogy ezen átmeneti időszak alatt segítséget nyújtson a vállalkozások részére, hogy a meglévő munkaerő állományukat meg tudják tartani, ugyanis az átmeneti visszaesést követően ismét növekedő tendenciát mutathat a termelés, amikor is a munkaerő újbóli toborzása, betanítása nehézkes, lassan megvalósuló folyamat. A program célja a munkaerő folyamatos foglalkoztatásának biztosítása.

A támogatásra az a munkáltató pályázhat, aki – a legalább 15 főt érintő, csoportos létszámcsökkentési szándékát az állami foglalkoztatási szerv részére jelezte, és- munkaviszonyban foglalkoztatja azon munkavállalókat, akiknek munkaviszonyát a működésével összefüggő okból a munkahelymegőrző támogatás nélkül felmondással megszüntetné.

Kivételek közé tartoznak a:

  • költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (KSH GFO kód: 3)
  • nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (KSH GFO kód: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 /kivétel a nonprofit gazdasági társaság KSH GFO kód 57)
  • jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH GFO kód: 6)
  • egyéb gazdasági szervezet (KSH GFO kód:7)
  • egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (KSH GFO kód: 8)
  • önálló vállalkozó (KSH GFO kód: 23).

A támogatás rendelkezésére álló keret: 1.000.000.000 Ft.

A támogatás egy vissza nem térítendő támogatás. A kifizetése utólagos formában, a kifizetési bizonylatok, átutalási igazolások, illetve alátámasztó dokumentumok Támogatott vállalkozás általi benyújtását és elfogadását követően történik, közvetlenül a Támogatott vállalkozás fizetési számlájára. A támogatási összeg kifizetése havi elszámolás alapján történik. Az elfogadott elszámolások alapján járó támogatás összegének 10%-a, a foglalkoztatási kötelezettség teljesítését követően kerül átutalásra.

A támogatás mértéke: 

  • Ha a munkáltató csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalót, úgy a támogatás mértéke havonta a munkavállaló a munkaidő-csökkentés miatt le nem dolgozott munkaidőre eső bruttó munkabére és az erre jutó szociális adó legfeljebb 100%-a, azzal a feltétellel, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a Támogatott vállalkozás által a munkavállalónak fizetett munkabér és a szociális hozzájárulási adó együttes összegének a 25-90%-át, de maximum a minimálbér 150%-át (300.000 Ft-ot). A támogatás legfeljebb 6 hónapra folyósítható.
  • Viszont abban az esetben, ha a Támogatott vállalkozás a munkavállalók megtartása miatt veszt részt a programban, úgy a támogatás összege havonta a veszélyeztetett munkavállalók bruttó bére és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója együttes összegének 25-90%-a, de maximum a minimálbér 150%-a (300.000 Ft). A támogatás legfeljebb 6 hónapra folyósítható.

A pályázat benyújtásának határideje 2022. március 2.

A pályázati dokumentáció itt érhető el.