Az eddigi évekhez hasonlóan 2022.01.01-től emelésre kerülnek a munkavállalókat megillető minimum bérek.

A munkavállalóknak járó díjazás megállapítása szempontjából különbséget kell tenni szakképzettséget igénylő és szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak között.

A szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén a munkavállalót minimum díjazásként a minimálbér illeti meg. Ellenben, ha a munkavállaló olyan pozíciót lát el, mely esetén elvárás a szakképzettség megléte, úgy részére már a garantált bérminimum az irányadó.

Abban az esetben, ha a munkavállaló részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, úgy a meghatározott havi, heti és napi összegeket a munkaidő mértékével arányosan kell alkalmazni.

Az alapbér a munkaszerződés kötelező tartalmi eleme, így bérváltozás esetén munkaszerződés módosítást szükséges készíteni.