//Szociális alapon milyen anyasági ellátásokban részesülhet a magánszemély?
2019. december 11.
Tudástár / #pénzbeli ellátások

Szociális alapon milyen anyasági ellátásokban részesülhet a magánszemély?

2019-12-11T11:18:06+02:00

Míg a CSED-re és GYED-re a magánszemély a biztosítottsággal járó jogviszonya alapján jogosult, addig vannak olyan ellátási formák, amik a biztosítottságtól függetlenül, szociális alapon járhatnak. Az alábbi cikkünkben ezeket vesszük górcső alá.

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

A gyermekgondozási díj lejáratát követően lehet igényelni a gyermekgondozást segítő támogatást.

Jogosultság

Az ellátásra jogosult:

 • a vérszerinti szülő,
 • a gyám
 • az örökbefogadó szülő
 • a nagyszülők

Eltérő szabályok vonatkoznak az örökbefogadó szülő, valamint a nagyszülő jogosultságára. Örökbefogadó szülő a gondozásba helyezéstől számított 6 hónapig jogosult GYES-re, ha a gyermek már betöltötte a 3. életévét, illetve ha a gyermek a kihelyezést követő 6 hónapon belül tölti be a 3 évet, úgy a jogosultság fél évvel meghosszabbodik.

Nagyszülő akkor lesz jogosult GYES-re, ha a gyermek az első életévét már betöltötte, a gyermek gondozása a szülő háztartásában történik, illetve a gyermek szülei írásban lemondanak a gyermekgondozást segítő ellátásról és egyetértenek, hogy az ellátást a nagyszülő igényelje.

Ki nem jogosult rá?

Nem jár gyermekgondozást segítő ellátás:

 • annak, aki a gyermek fél éves kora előtt keresőtevékenységet folytat
 • ha a gyermeket fél éves kora előtt napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezi el
 • előzetes letartóztatásban vagy szabadságvesztés ideje alatt
 • ha a gyermeket átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, szociális intézményben helyeztek el

Meddig jár?

A GYES a gyermek 3 éves koráig jár, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén a gyermek 10. életévének betöltéséig.

Havi összege megegyezik az öregségi nyugdíjminimum összegével (jelenleg 28.500 Ft), ikergyermekek esetén annak 200 %-ával. míg hármasikrek esetén 300 %-ával, amelyet 10%-os nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség terhel.

Gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő nagyszülő a gyermek 3 éves kora után csak heti 30 órát meg nem haladó munkát végezhet, kivéve, ha az az otthonában történik, mert akkor az időkorlát nem vonatkozik rá.

A gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság egyidejűleg legfeljebb két gyermekre tekintettel állhat fenn. Ha a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, úgy a támogatást csak egy jogcímen, és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani.

Igénylés

A gyermekgondozást segítő ellátásra vonatkozó kérelem benyújtása a “Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására” nyomtatványon történik. Nagyszülő kérelmező esetében szükséges a “Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatvány kitöltése is.

Utólagos igénylésnél maximum 2 hónapra visszamenőleg lehet igényelni, amennyiben fennáll a jogosultság.

KATA adózású kisadózó esetében itt is megengedett a vállalkozói tevékenység folytatása. A GYES folyósítása nem mentesíti az egyéni vállalkozót a főállású státusz alól, így 50.000 Ft tételes adófizetési kötelezettség keletkezik.

Egyszeri anyasági támogatás

A szülés után minden édesanya igényelheti az egyszeri anyasági támogatást, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

 • várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt
 • az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték
 • a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül a gondozásába kerül

Nem jogosult a támogatásra az a szülő, aki hozzájárult a gyermek örökbeadásához, valamint ha a megszületett gyermek gyermekvédelmi gondozásba kerül.

Az anyasági támogatás összege

Az anyasági támogatás összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával (jelenleg 64.125 Ft).

Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani.

Igénylés

A támogatás iránti igényt a “Kérelem az anyasági támogatás megállapítására” nevű nyomtatványon kell beadni. A kérelemhez csatolni kell a személyazonosságot igazoló iratot, lakcím és TAJ kártya másolatát, a várandósgondozási tanácsadáson való megjelenést alátámasztó dokumentumot valamint a baba TAJ kártyájának valamint születési kivonatának másolatát.

A CSED, GYED feltételeiről korábbi cikkünkben olvashatnak.