Munkaviszony megszűnésekor a munkáltató köteles a kijelentéskor az alábbi dokumentumokat kiállítania a kilépő munkavállalója részére:

  • Kilépő adatlap, amely tartalmazza az adóbevalláshoz szükséges jövedelemadatokat
  • Igazolás a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről, mely részletezi, hogy van-e a munkavállalónak letiltása, és ha igen, azt milyen összegben, ki felé kell teljesíteni
  • Igazolás a TB nyilvántartás adatairól, melyben megtalálhatóak a levont járulékok
  • Igazolólap a munkanélküli járadék megállapításához, amelyet a munkaügyi hivatal részére kell átadni, ha a magánszemély álláskeresési járadékot igényel
  • Munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnésekor, melyben szintén fel kell tüntetni a munkabért terhelő letiltásokat és az adóévben felhasznált betegszabadságot is
  • TB kiskönyv, amiről korábbi kisokosunkban olvashatnak bővebben

Ha a magánszemély munkahelyet vált, úgy az új foglalkoztatója részére át kell adni azokat az igazolásokat, amelyből megállapítható, hogy a magánszemélynek van-e érvényes letiltása, hiszen ennek levonása és megfizetése az új munkáltató kötelessége.

Amennyiben az új munkahely TB kifizetőhelynek minősül, úgy át kell adni a TB jogviszonyra vonatkozó igazolásokat is, hogy a pénzbeli ellátások számfejtése esetén a kifizető rendelkezzen a szükséges információkkal a biztosítási időre, valamint a megfizetett járulékokra vonatkozóan.

A TB kiskönyv szintén leadási kötelezettséget von maga után, amelybe az új munkáltató a belépést követő 3 napon belül köteles beleírni a munkaviszony kezdetét, és az igazolványt a munkaviszony megszűnéséig meg kell őriznie.