A TB kiskönyv a biztosítottságban töltött idő vezetésére szolgál, melyet a foglalkoztató állít ki.

A biztosított magánszemély a munkaviszony kezdetekor köteles átadni a kiskönyvét a foglalkoztatójának, amelybe 3 napon belül be kell jegyezni a munkaviszony kezdetét. A biztosítási jogviszony befejezésekor a megszűnés időpontját beleírva a munkáltató átadja a kiskönyvet a kilépő dolgozónak. Kifizetőhely esetén a jogviszony megszűnését közvetlenül megelőző 2 éven belül folyósított táppénz, baleseti táppénz, CSED, GYED, örökbefogadói díj időtartamát is bele kell írni.

Ha a munkavállaló a jogviszony kezdetekor nem adja át a kiskönyvet, akkor a munkáltatónak írásban fel kell szólítani a munkavállalót a kiskönyv beszerzésére. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor írásban kell nyilatkoztatni a munkavállalót a kiskönyv le nem adásáról és újat kell kiállítani. Ha a kiskönyvben szereplő biztosítási időre vonatkozó adatok hiányosak, akkor a kifizetőhely a kormányhivataltól kérhet adatot.

A kiskönyvet a kormányhivatal sem tudja pótolni, így ha elveszett, megsemmisült a TB kiskönyv, akkor a kormányhivataltól hatósági bizonyítványt lehet kérni a biztosítási időre vonatkozóan.