Igen, bizonyos feltételekkel.

Először, a kedvezmény Magyarországon történő érvényesítéséhez szükséges, hogy a külföldi illetőséggel bíró magánszemély összes megszerzett jövedelméből legalább 75%-ot tegyen ki a Magyarországon adókötelezettség alá eső önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelme (pl. munkaviszonyból, megbízási jogviszonyból származó jövedelem), valamint a Magyarországon kapott nyugdíja. Az adóévben megszerzett összes jövedelembe beleértendőek a különféle jogcímeken megszerzett jövedelemtételek, függetlenül attól, hogy mely országban (Magyarországon vagy külföldön) adókötelesek.

Fontos feltétel még, hogy a külföldi magánszemély csak akkor érvényesíthet családi kedvezményt, ha azonos vagy hasonló kedvezményt ugyanarra az időszakra a másik államban, ahol az önálló, nem önálló tevékenységéből, nyugdíjból származó jövedelme megadóztatható (figyelemmel a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények rendelkezéseire is) nem vett és nem is vesz igénybe.

Az adókedvezmény érvényesítéséhez fontos megállapítani, hogy mely gyermek minősül kedvezményezett eltartottnak (aki után a kedvezmény ténylegesen igénybe vehető) vagy mely gyermek számít eltartottnak (aki után kedvezmény nem jár, de az eltartotti létszámba beleszámít, így a kedvezményezett gyermek után magasabb összegű támogatás vehető igénybe).

A kedvezményezett eltartottak és az eltartottak számának meghatározásához azt kell vizsgálni, hogy azonos feltételek mellett, Magyarországon jogosultak lennének-e családi pótlékra, illetve annak megállapítása során figyelembe lehetne-e venni őket, vagyis a létszámba bele számítanak-e.

A fenti feltételek teljesülése esetén az „Adóelőleg-nyilatkozat a 2021. évi családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről” című nyilatkozat mellé a „Külföldi adóügyi illetőségű magánszemély nyilatkozata a 2021. évi adókedvezmény érvényesítéséhez” elnevezésű nyilatkozatot is szükséges benyújtania a külföldi magánszemélynek a kifizetője (munkáltatója) felé az adókedvezmény érvényesítéséhez.

A személyi jövedelemadó kedvezményekről az alábbi cikkünkben bővebben olvashatnak.