Az alkalmi munkavállalásra vonatkozó munkaügyi szabályokat a Munka Törvénykönyve tartalmazza.

A törvény értelmében munkát – ideértve a normál munkaviszonyt, valamint az alkalmi munkavállalást is – a 16. életévét betöltött természetes személy vállalhat, viszont iskolai szünidő alatt nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató 15. életévét betöltött diák is létesíthet jogviszonyt.

A foglalkoztatás megvalósulhat alkalmi munka, mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunka keretében, illetve filmipari statisztaként is.

A foglalkoztatás során figyelembe veendő további szabályokról korábbi kisokosunkban olvashatnak.