//Mik a fiatal munkavállaló foglalkoztatásának szabályai?
2019. október 24.
Kisokos / #tanulók foglalkoztatása

Mik a fiatal munkavállaló foglalkoztatásának szabályai?

2019-11-26T14:50:09+02:00

Fiatal munkavállalónak minősül az a foglalkoztatott, aki nem töltötte be a 18. életévét.

Munkaviszony keretei között az a magánszemély vállalhat munkát, aki 16. életévét betöltötte vagy a 15 éves nappali tagozatos tanuló, nyáriszünet ideje alatt.
Fontos, hogy kiskorú munkavállaló esetén a szülői beleegyezés is szükséges a jogviszony létesítéséhez.,

 

A foglalkoztatás szabályait a Munka Törvénykönyve tartalmazza és a kiskorúakra vonatkozóan szigorúbb feltételeket határoz meg.

  • A munkaidő maximum napi 8 óra lehet, és ha a kiskorú több foglalkoztatónál létesített jogviszonyt, úgy a több munkaviszony keretében végzett munkaidőt össze kell számítani.
  • Számukra éjszakai munka, rendkívüli munkaidő és egy hétnél hosszabb munkaidőkeret nem rendelhető el.
  • Amennyiben a napi munkaidőbeosztás meghaladja a 4,5 órát, úgy legalább 30 perc, míg 6 órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén pedig legalább 45 perc munkaközi szünetet kell biztosítani.
  • Figyelni kell arra is, hogy két beosztás szerinti munkanap között legalább 12 órát elérő pihenőidőt kell biztosítani a megfelelő regenerálódás érdekében.
  • Fiatal munkavállaló esetén az alapszabadságon felül plusz 5 nap pótszabadság jár, amelyre utoljára abban az évben jogosult, amikor betölti a 18. életévét.
  • A kiskorúakat a bérezés tekintetében sem érheti hátrány. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén ők is jogosultak a minimálbér vagy a garantált bérminimum összegére.

 

Fontos azt is szem előtt tartani, hogy munkavédelem szempontjából különösen kiemelt csoportot képeznek. A számukra meghatározott munkakört úgy kell kialakítani, hogy az a fejlődésükre hátrányos következményekkel nem járhat.