A koronavírus járvány nagyon sok vállalkozásra van negatív hatással. Visszaesett az árbevétel, lecsökkent a megrendelés, így a munkavállalók megtartása is sok esetben kétségessé vált. Az állam bértámogatásokkal igyekezett könnyíteni a vállalkozások terhein, valamint elősegíteni a munkaviszonyok megtartását. A 3. hullám lezárását követően több adómentesség vagy bértámogatás is csak május 31-ig van érvényben. Így felmerül a kérdés, hogy a nehéz helyzetben lévő ágazatok szereplői milyen segítséget vehetnek igénybe, milyen bértámogatás jár részükre június 1-től a munkaerő megtartásának vagy bővítésének érdekében.

Kormányhivataltól igényelhető munkaerő, bérköltség támogatás – Bértámogatás I

2020. október 15-től van lehetőségük a vállalkozásoknak meghatározott feltételek teljesülése mellett bérköltség támogatást igényelni. A támogatás az újonnan felvételt nyert munkaerőpiacra lépő munkavállalóikra igényelhető. 2021. május 31-ig akkor volt igényelhető a támogatás, ha az új munkaerő regisztrált álláskereső vagy 25 év alatti vagy alacsony iskolai végzettségűnek minősül.

2021. június 1-től új támogatási program indult, melynek keretében a regisztrált alacsony iskolai végzettségű álláskereső mellett a legalább 1 hónapja álláskeresőként nyilvántartott 25 év feletti magánszemélyek után is igénybe vehető a támogatás, amennyiben a felek között munkaviszony jön létre.

A támogatás időtartama fix 6 hónap, mértéke napi 8 órában foglalkoztatott munkavállaló esetében a foglalkoztatót terhelő bruttó bér, valamint a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 50%-a, de legfeljebb havonta 100.000 Ft. Így a támogatás teljes időtartamára akár 600.000 Ft is igénybe vehető.

A támogatás feltétele, hogy a munkavállaló felvételével a munkáltató a 2021. május 26-án meglévő statisztikai állományi létszámát megnövelje, valamint a támogatás időtartama alatt a munkaviszony nem szüntethető meg közös megegyezéssel vagy a munkáltató működésével összefüggő okból.

A munkáltatót a támogatási időszak lejártát követően továbbfoglalkoztatási kötelezettség nem terheli.

A támogatási kérelem a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye szerinti kormányhivatalnál terjeszthető elő.

A támogatással kapcsolatos bővebb információk, valamint a benyújtandó kérelem és nyilatkozat ide kattintva érhetőek el.

Bértámogatás a COVID utána_HyperCortex Zrt._Budapest

Nyári diákmunkaprogram a mezőgazdaság, a turizmus vagy a vendéglátás területén – Bértámogatás II

2021. június 15-én munkaerőpiaci program indul. Ennek keretében a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén foglalkoztatott diákok bérköltségének finanszírozásához támogatás vehető igénybe. A támogatás kizárólag akkor igényelhető, ha a felvételt nyert diák foglalkoztatására munkaviszony keretében kerül sor.

A támogatás további feltételei:

  • a munkavállalónak nappali tagozatos tanulói / hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie
  • minimum 16, legfeljebb 25 éves lehet
  • a napi munkaidő nem haladhatja meg a 8 órát
  • a támogatás 2021.07.01-08.31. közötti időtartamra igényelhető
  • a támogatás legfeljebb a minimálbér vagy garantált bérminimum 75%-a erejéig folyósítható

Szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében havi munkabérként bruttó 164.250 Ft / fő / hó, míg szakképzettséget igénylő munkakör esetében 125.550 Ft / fő / hó összeget finanszíroz a támogatás. Ezen összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó 75%-ban arányos része. A fennmaradó bérköltséget és járulékot a foglalkoztatónak kell viselnie. Abban az esetben, ha a munkavállaló napi munkaideje 8 óránál kevesebb, úgy a támogatás összege időarányosan csökken.

A támogatási igényt 2021. június 15-től lehet előterjeszteni a kerületi hivatalhoz munkaerőigényre való kérelem benyújtásával.

A támogatás indításának előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diákot, mint szolgáltatást kérőt a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti illetékes járási / kerületi hivatal foglalkoztatási osztályán személyes okmányaival (személyazonosító okmányok, diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás) történő regisztráció során nyilvántartásba vegyék.

A támogatás csak és kizárólag olyan diákok foglalkoztatásához nyújtható, akit a hivatal munkaerőigényre közvetített ki a vállalkozáshoz. A hozzájárulási összeg a tárgyhónapot követően benyújtott elszámolási dokumentumok alapján utólag kerül kifizetésre.

A támogatásról bővebb információ ide kattintva érhető el Nyári diákmunka 2021 menüpont alatt.

 

Ha a vállalkozás KIVA adóalany, úgy a támogatások csak a munkavállaló bruttó bérköltségének a fedezetére vehetők igénybe, a fizetendő KIVA-ra nem.