//Egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi munkavállalás) 2021
2021. február 02.
Tudástár / #egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi munkavállalás) 2021

2021-03-10T16:03:32+02:00

Az alkalmi munkavállalás évről-évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Adminisztrációs igénye csekély, nem jelent nagy elköteleződést egyik fél oldaláról sem, és ami a legfontosabb: változatlan közteher mellett minden naptári évben nő az adómentesen kifizethető napi munkabér.

Nincs ez másként 2021-ben sem, hiszen a minimálbér és a garantált bérminimum emelése automatikusan magával hozta az alkalmi munkavállalóknak adható béremelést is.

Emellett 2021-től kedvezően változott a filmipari statisztákat megillető jövedelem is, ugyanis az eddigi naponta adható munkabér 12.000 Ft-ról 18.000 Ft-ra emelkedett, miközben a közteher 3.000 Ft-ról 4.000 Ft-ra nőtt.

Az egyszerűsített foglalkoztatás típusai

 • mezőgazdasági idénymunka: erdőgazdálkodási, állattenyésztési, növénytermesztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés
 • turisztikai idénymunka: idegenforgalomhoz kapcsolódó foglalkoztatás
 • alkalmi munka: nem rendszeres munkavégzés tekintetében történő munkavállaló alkalmazása

Az egyszerűsített munkavállalásnak nem féltétele az írásbeli munkaszerződés kötése, így az szóban is megköthető. A munkaviszony létrejötte az adóhatósághoz történő bejelentéssel valósul meg, amelyet többféle módon is meg lehet tenni. Az egyik lehetőség erre a 21T1042E nyomtatvány használata. Ehhez ügyfélkapus/cégkapus hozzáférésre van szükség. A bejelentést meg lehet tenni telefonon keresztül (185-ös telefonszámon), valamint okostelefon használatával is, amely esetén egy applikációt kell letölteni és azon keresztül lehet a bejelentést megtenni. A nyomtatvány papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség.

Határidők, bejelentés

A munkavállalók bejelentését a munkavégzés előtti napon, de legkésőbb a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni az adóhatóság felé.

A bejelentés visszavonására a bejelentést követő 2 órán belül van lehetőség, illetve ha a foglalkoztatás a bejelentést követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamra vonatkozott, akkor legkésőbb a módosítani kívánt napon reggel 9 óráig van mód korrigálásra.

Utólag a bejelentést törölni, módosítani nem lehet.

Alapesetben egy bejelentett nap 8 órának minősül, ez maximum 12 órára növelhető. Ilyenkor a 8 órán felüli időre túlórapótlék illeti meg a dolgozót.

A ledolgozott napok számára vonatkozó szabályok

Mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén egy naptári évben maximum 120 napot lehet dolgozni.

Alkalmi munkavégzés esetén évi 90 nap a felső határ ugyanannál a munkáltatónál, úgy, hogy egymást követően maximum 5 naptári napot, míg egy hónapban legfeljebb 15 napot lehet dolgozni.

Közteher

A munkáltató által fizetett közteher mértéke 2021-ben:

 • mezőgazdasági + turisztikai idénymunka esetén: 500 Ft / fő / nap
 • alkalmi munkavállaló esetén: 1.000 Ft / fő / nap
 • filmipari statiszta esetében 4.000 Ft / fő / nap

A közterhet minden hónapban a 08-as járulékbevallásban kell szerepeltetni, és a tárgyhónapot követő hó 12-ig kell megfizetni az adóhatóság részére a NAV Egyszerűsített foglalkoztatás 10032000-06057763 számú számlájára.

Mentesül ugyanakkor a közteher fizetése alól az a munkáltató, aki olyan uniós állampolgárt alkalmaz, aki másik tagállamban biztosított, és erről igazolással rendelkezik, továbbá a tehermentesítésről Magyarország és az érintett EU-s ország között egyezmény van életben.

Bérezés

Bár a 2021-re vonatkozó minimálbér február elsejétől hatályos, a NAV rendelkezései szerint az alkalmi munkavállalókra vonatkozó minimum összeghatárt, valamint a mentesített keretösszeget már január elsejétől, azaz teljes évre lehet alkalmazni. 

A törvény úgy határoz, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munkáért járó legkisebb bér szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén a minimálbér 85%-a, míg szakképzettséget igénylő munkakör esetén pedig a garantált bérminimum 87%-a.

A munkáltató természetesen úgy is határozhat, hogy ennél magasabb összeget juttat az alkalmazottjának. A törvény a minimálbér és a garantált bérminimum, illetve ezek órára, napra és hétre jutó arányának a 130%-áig mentesítést nyújt a jövedelemadó alól, míg e felett a munkavállalónak 15%-os SZJA fizetési kötelezettsége keletkezik.

Bérpótlékok

A munkavállaló ugyanúgy, mint egy normál munkaviszony esetén, jogosult különböző bérpótlékokra. Ezek lehetnek:

 • 15% éjszakai pótlék a 22:00 és 06:00 óra közötti időtartamra, feltéve, ha a munkavégzés az említett időszak alatt eléri a 1 órát
 • a 8 órán felüli időre 50%-os túlórapótlék (Kivéve több napos bejelentés, egyenlőtlen beosztás esetén, pl.: egybefüggő 2 nap bejelentés a következők szerint: 1. nap 10 óra, 2. nap 6 óra munka, átlagosan maximum 8 óra)
 • 50%-os vasárnapi pótlék, ha a munkavállaló által ellátott munkakör vagy tevékenység nem vasárnaphoz kötött
 • ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy a munkakör, a túlórára 50%-os túlórapótlékot + 50%-os vasárnapi pótlékot is kell fizetni (Pl.: étteremben fizetett ünnepen dolgozik az egyszerűsített foglalkoztatott, akkor a fizetett ünnepnapi órákra 100% pótlék jár.)

Mentesített keretösszeg, szja-bevallás

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem mentesül a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól, feltéve, ha a kifizetett összeg nem haladja meg az érvényes minimálbér illetve garantált bérminimum napibérként meghatározott összeg 130%-át.

A foglalkoztató köteles az egyszerűsített jogviszony során olyan igazolást kiállítani, amin szerepel a megszerzett bevétel és annak jogcíme. Az igazolást a kifizetés napján ki kell adni, így az összevont igazolások kiadása év végén nem kötelező.

Ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem átlagosan magasabb, mint a mentesített keretösszeg, úgy az e feletti részt szerepeltetni kell az éves személyi jövedelemadó bevallásban, 15% SZJA megfizetése mellett. Akkor is keletkezik személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, ha a munkavállalónak az egy ledolgozott napra jutó bére a túlórára járó vagy a bérpótlék miatt emelkedett meg.

Példa:

Betanított segédmunkás munkakörben foglalkoztatott konyhai kisegítő esetén 2021. február hónapban:

munkavégzéssel töltött napok száma: 5 nap

kapott jövedelem: 15.000 Ft/nap, ami összesen 15.000 Ft * 5 = 75.000 Ft

mentesített keretösszeg minimálbér szerint: 10.010 Ft * 5 = 50.050 Ft

az adóbevallásban feltüntetendő összeg: 75.000 Ft – 50.050 Ft = 24.950 Ft

fizetendő SZJA: 24.950 Ft * 0,15 = 3.743 Ft

Ha a munkavállaló szakképzettséget igénylő és nem igénylő munkakörben is dolgozik az adóévben, úgy a keretösszeget arányosan kell kiszámolni.

Az adófizetési kötelezettséget a magánszemélynek kell az adóévre vonatkozó SZJA bevallásában szerepeltetnie, és a határidőre (május 20.) megfizetnie.

Filmipari statisztákra főszabályként ettől eltérő szabályozás érvényes. Filmipari statiszta egy napra maximum 18.000 Ft nettó jövedelmet kaphat azzal, hogy a mentesített keretösszeg feletti jövedelemrész után SZJA fizetési kötelezettsége nem keletkezik.

Létszámkorlát

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó törvény meghatározza, hogy a munkáltatók hány fő egyszerűsített munkavállalót alkalmazhatnak adott napon. Ezek alapján az alkalmi munkavállalók átlagos létszáma nem haladhatja meg:

 • a munkavállalót nem foglalkoztató munkáltatónál az 1 főt
 • 1 és 5 fő közötti munkavállalói létszám esetén a 2 főt
 • 6 és 20 fő közötti munkavállalói létszám esetén a 4 főt
 • míg 20-nál több munkavállaló esetén a munkavállalói létszám 20 százalékát

A számítást a tárgyév első és hetedik hónapját megelőző hathavi átlagos statisztikai létszám alapján kell elvégezni.

Az alkalmazás létszámkeretét a munkáltató szabadon használhatja fel, tehát ha az éves létszámkeret 1 fő, úgy foglalkoztathatunk az év minden napján egy alkalmi munkavállalót, de akár egy napon 365 személyt is.

A filmipari statisztákra, mint foglalkoztatottakra, továbbá a szociális szövetkezetekre, mint foglalkoztatóra vonatkozóan ezeket a korlátozásokat nem kell alkalmazni.

Biztosítottság

Az egyszerűsített munkavállaló az e fajta munkavégzésből szerzett jövedelme alapján nem lesz biztosított, így egészségügyi, ellátásra valamint természetbeni és pénzbeli juttatásra nem lesz jogosult, viszont nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultságot szerez.

Az ellátások alapja:

 • mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 1.370 Ft / nap
 • alkalmi munkavállalás esetén 2.740 Ft / nap

Társasági adó és KIVA

Ha a bér meghaladja az érvényes minimálbér napi összegének a kétszeresét (2021 januárjában 14.820 Ft, 2021. februárjától 15.400 Ft), úgy ezen összeg feletti rész nem minősül a vállalkozás elismert költségének, de alapjában véve mégsem fizetünk utána társasági adót. Ezt úgy értelmezhetjük, hogy ha valaki 2021. februárjában 20.000 Ft-ot kap egy napra, az elszámolható költségnek minősül, tehát csökkenti a társasági adó alapját. Viszont a 15.400 Ft-ot meghaladó rész (4.600 Ft) növeli a társasági adóalapot, így összességében adófizetési kötelezettség nem keletkezik.

A KIVA-s cégek esetén kicsit más a helyzet. A minimálbér kétszeresét meghaladó összeg a KIVA alapját növeli, ami után 2021-ben 11%-os adófizetési kötelezettség keletkezik. Ha valaki tehát egy napra 2021. februárjában 20.000 Ft-ot kap, úgy az 4.600 Ft (20.000 Ft – 15.400 Ft) után meg kell fizetnünk a kisvállalati adót, ami 506 Ft-os adótöbbletet eredményez.

Korlátozások

 • Az a vállalkozás, amely 300.000 Ft-ot elérő összegű adótartozást halmoz fel az 500, 1.000, illetve 4.000 forint összegű közteher, a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás, a rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja tv. által a munkáltatóra előírt adóelőleg tekintetében, mindaddig nem jogosult az egyszerűsített foglalkoztatásra, míg a felsorolt adónemek összesített adótartozása 300.000 Ft alá nem csökken.
 • Olyan felek esetén, akik között munkaviszony áll fenn, egyidejűleg nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó jogviszony.
 • Közszolgáltatói tevékenységet ellátó munkáltató az alaptevékenységébe tartozó feladatokra nem alkalmazhat egyszerűsített munkavállalót.
 • Harmadik országbeli állampolgár csak mezőgazdasági idénymunkára foglalkoztatható, amennyiben rendelkezik TAJ számmal és adóazonosító jellel.