2023. január 1-jétől határozott idejű munkaviszony esetében a munkavállaló bejelentésével egyidejűleg a munkaviszony kezdete mellett a munkaviszony végét is be kell jelenteni.

A bejelentést legkésőbb a munkaviszony kezdő napján, de még a foglalkoztatás megkezdését megelőzően kell megtenni.

Amennyiben a munkaviszony vége időközben módosul vagy a szerződés határozatlan idejűvé válik, úgy ennek tényét változásként kell bejelenteni a NAV-hoz.