A munkáltatónak kötelessége a távmunkás munkaviszonyának teljesítésével összefüggésben felmerült, indokolt költségeit megtéríteni. A költségtérítés hasznos lehet internethasználati díj, számítástechnikai eszközök költségének, illetve rezsi díjak elszámolására.

A költségmegtérítés történhet adómentesen, ha a munkaszerződés távmunkavégzésre irányul, illetve a juttatás kifejezetten távmunkavégzés költségtérítés jogcímen kerül kifizetésre.

Maximum a mindenkori minimálbér 10%-ának erejéig (jelenleg havi 20.000 Ft) lehet adómentes a juttatás, amennyiben a munkavállaló teljes távmunka keretei között végez munkát. Részleges távmunka esetén a havi távmunkás munkanapok figyelembevételével arányosítani szükséges a maximális 20.000 Ft-nyi juttatást.

Példa:
Tárgyhó 21 munkanapos. A munkavállaló 10 napot távmunkában dolgozott, 11 napot pedig a munkahelyéről.
Az adómentesen adható maximum 20.000 Ft-ot osztjuk a tárgyhavi munkanapok számával, majd felszorozzuk a távmunkás napokkal.
Számszerűsítve:
20.000 Ft / 21 munkanap= 952 Ft/nap
952 Ft/nap * 10 távmunkás munkanap = 9.520 Ft adómentes juttatás

Távmunkavégzésre irányuló munkaszerződés tartalmaznia kell:

  • a munkavállaló távmunkavégzésének tényét
  • a távmunkavégzés kezdetét és megszabott helyét
  • teljes vagy részleges-e a távmunka
    • Amennyiben részleges, úgy ki kell térni arra, hogy heti/havi hány napot van távmunka keretei között foglalkoztatva a munkavállaló
  • a munkavállaló és a munkáltató különleges kötelezettségeit a távmunkavégzésére vonatkozóan
    • például a munkavállaló köteles a távmunkavégzés meghatározott helyén, munkaidejében rendelkezésre állni és munkát végezni, illetve biztosítani elérhetőségét az előre meghatározott kommunikációs eszközök útján (telefon, e-mail, stb.)
  • a távmunka költségtérítésének lehetőségét is érdemes belefoglalni a munkaszerződésbe