2023-tól 44 nap szülői szabadság jár a munkavállalónak, ami a gyermeke 3 éves koráig illeti meg.

Az igénybevétel feltétele, hogy legalább egy éve fennálljon a munkaviszony.

A szülői szabadság tartamára a munkavállaló a Munka Törvénykönyve szerint a távolléti díjának 10 százalékára jogosult, amit csökkenteni kell az erre az időszakra a munkavállalónak megfizetett gyed és gyes összegével. Ettől a munkaadó eltérhet pozitív irányba, azaz magasabb összegű díjazásban is részesítheti alkalmazottját erre az időszakra.

A munkáltató a munkaviszonyt nem szüntetheti meg a szülői szabadság tartama alatt.

A szülői szabadság kiadására vonatkozó szabályok:

  • Év közbeni belépés esetén nem szükséges arányosítani a napokat.
  • A munkáltató a szülői szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban adja ki.
  • A munkavállaló már megkezdett szülői szabadságát nem szakíthatja meg.
  • A munkaviszony megszűnésekor, a szülői szabadság ki nem vett napjait nem lehet megváltani. Ehelyett, a fennmaradó napokat következő munkahelyére viheti át, ehhez a munkáltató igazolást állít ki a munkavállaló számára. Az igazolásban szerepeltetni kell a munkavállaló korábbi munkahelye által kiadott szülői szabadságokat is.