SZJA visszatérítés

SZJA visszatérítés – ki élhet ezzel a többlet személyi jövedelemadó kedvezménnyel?

Minden olyan adóalanynak jár a visszatérítés, aki családi kedvezményre jogosult, tehát:

 • a szülőknek, akik családi pótlékra jogosultak (lehetnek házastársak vagy élettársak)
 • várandósság esetén a magzat 91. napos korától (a kedvezménnyel a várandós nővel közös háztartásban élő házastárs is élhet)
 • aki saját jogán jogosult családi pótlékra jogosult
 • vagy aki rokkantsági járadékot kap

A visszatérítéssel az a szülő is élhet, aki családi kedvezményre jogosult, de azt nem ő érvényesíti vagy nem ő veszi igénybe, valamint a befizetett SZJA összege visszajár az egyedülálló szülőknek is.

A visszatérítésben mind a két szülő részesül, feltéve, ha mindketten jogosultak a gyermekük családi pótlékára és rendelkeznek a visszatérítés alapjául szolgáló jövedelemmel.

A kedvezmény mértéke az alábbi tevékenységekből származó jövedelem után fizetendő adó összege:

 • az önálló és nem önálló tevékenységből, valamint az egyéb tevékenységből származó jövedelem adója
  • munkaviszonyból származó jövedelem
  • táppénz, CSED, GYED
  • ingatlan bérbeadás
  • megbízási díj
 • az ekhós jövedelem után fizetendő adó kétharmada
 • a megfizetett KATA tételes adó negyede

A kedvezmény maximális értéke a 2020. december havi adatok alapján kalkulált éves átlagbér 15%-a (809.000 Ft).

Ha a magánszemélynek van SZJA, KATA és EKHO szerint adózó jövedelme is, akkor a különböző adónemekből visszaigényelhető összegek együttesen nem haladhatják meg a 809.000 forintot!

Az adóvisszatérítés többféle módon vehető igénybe.

Akiknek a 2021-re vonatkozó jövedelmükről a munkáltatótól/kifizetőtől kap adatot a NAV, azoknak nincs teendőjük, hiszen minden információ az adóhatóság rendelkezésére áll, így a visszatérítés automatikusan megtörténik 2022. február 15-ig a családi pótlék folyósításhoz megadott bankszámlaszámra (a kiutalás összegét az érintettek bevallási tervezetében feltünteti az állami adóhatóság, így követhető lesz a számítás menete).

A KATA-s vállalkozások és azok az adóalanyok, akiknek a kiutaláshoz szükséges adatai nem ismeretesek a NAV számára, nyilatkozatot nyújthatnak be 2021. december 31-ig (VISSZADO nyilatkozat, amely 2021. október 31-től érhető el). Ha valamilyen oknál fogva az adóalany kicsúszna a határidőből, lehetőség van arra is, hogy a személyi jövedelemadó bevallásában tegyen nyilatkozatot.

A nyomtatvány benyújtható elektronikusan (ügyfélkapun keresztül) vagy papíralapon is. Az adóbevallásban érvényesíthetik a kedvezményt azok a jogosultak is, akiknek a jövedelméről a NAV nem rendelkezik információval (pl. egyéni vállalkozók, őstermelők, vagy aki az összevont adóalapba tartozó jövedelme után maga fizeti az SZJA-t).

Amennyiben valaki jogosult adóalapot csökkentő kedvezményekre és azokat év közben érvényesíti (NÉTAK, személyi kedvezmény, első házasok kedvezménye, családi kedvezmény), akkor a csökkentett adóalapból a munkáltató által levont adóelőleg jár vissza, ha az adóalap nem nullázódott le (ha az adóalap nulla, akkor nincs fizetendő SZJA és nincs visszatéríthető összeg sem).

Bérkalkulátor

Ha a magánszemély 2021. január 1-jét követően hunyt el, és jogosult lett volna az SZJA visszatérítésre, úgy házastársa, örököse kérheti a NAV-tól az SZJA visszafizetését.

Jó hír a civil szervezeteknek, hogy az 1+1 százalékos felajánlások alapját képező adóalapot a visszatérítés összege nem csökkenti.

A 560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet október elsején lépett hatályba, és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.