Meg kell különböztetni a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó (pl. munkaviszony) és a törvény hatálya alá nem tartozó jogviszonyokat (pl. közalkalmazott, megbízási jogviszony).

2019.01.01-től a munkaviszony keretében foglalkoztatott saját jogú öregségi nyugdíjas munkavállalók nem minősülnek biztosítottnak, így a részükre megállapított bruttó bért nem terheli nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség, így a keresetük nem képezi a nyugdíjnövelés alapját.

2020.06.30-ig az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott saját jogú öregségi nyugdíjas munkavállalók, ha biztosítottnak minősülnek, úgy a megszerzett jövedelem után járulékfizetésre kötelezettek, így a keresetük után nyugdíjnövelésre jogosultak.

2020.07.01-től lép életbe az a szabály, miszerint a saját jogú nyugdíjban részesülő személyek, függetlenül attól, hogy milyen jogviszony keretében végzik a tevékenységet (ide tartozik a megbízási jogviszony vagy a közalkalmazotti jogviszony is) már nem minősülnek biztosítottnak, tehát mentesülnek a járulékok megfizetése alól, így a 2020.06.30-a után megszerzett jövedelmük után nyugdíjemelésre sem jogosultak.

Az egyéb jogviszonyban (pl. közalkalmazott, megbízási jogviszony) foglalkoztatottak 2020-ban a 2019-ben megszerzett jövedelmük után, míg 2021-ben a 2020.06.30-ig megszerzett jövedelmük után lesznek jogosultak a nyugdíjuk megemelésére.