A munkavállalónak lehetősége van arra, hogy a gyermeke betegsége esetén is otthon maradhasson vele és a gondját viselje. Ekkor a keresőképtelenséget igazoló doktor az orvosi igazolást 5-ös kóddal látja el.

Gyermekápolási táppénzre a következő személyek jogosultak:

  • vér szerinti vagy örökbefogadó szülő
  • vér szerinti vagy örökbefogadó szülővel együtt élő házastárs
  • nevelőszülő
  • helyettes szülő
  • gyám
  • az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van

A fentiek alapján tehát a nagyszülő nem jogosult gyermekápolási táppénzre.