//Munkabaleset vagy üzemi baleset? Mi a különbség?
2022. március 11.
Kisokos / #pénzbeli ellátások

Munkabaleset vagy üzemi baleset? Mi a különbség?

2022-03-11T15:52:54+02:00

Az üzemi baleset egy tágabb gyűjtőfogalom a munkavégezéssel összefüggésben történt balesetek megállapítására.

Ezen belül az alábbi baleseteket különböztetjük meg:

  • munkabaleset (a munkavállalót a foglalkozása körében végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben sérül meg)
  • úti baleset (a munkavállalót munkába menet vagy onnan a lakására menet közben éri a baleset)
  • közcélú munkavégzés közben történt baleset
  • egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során bekövetkezett baleset

Tehát minden munkabaleset egyben üzemi baleset is, azonban nem minden üzemi baleset számít munkabalesetnek!

Vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről a munkabalesetet:

Először is meg kell állapítani az összes körülmény figyelembevételével, hogy a baleset üzeminek tekinthető-e. Hol, mikor történt, hogyan következett be a baleset, vannak-e tanúi a balesetnek stb. Az üzemi baleset elismerésére vonatkozó kérelmet a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelyhez, vagy a munkáltató székhelye szerinti illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani (Nyomtatvány –> Üzemi baleseti jegyzőkönyv).

Ezt követően a kormányhivatal vagy a tb kifizetőhely elismeri vagy elutasítja a baleset üzemiségét. Közben meg kell állapítani azt is, hogy a baleset munkavégzés során, illetve azzal összefüggésben következett-e be vagy munkába, illetve hazafelé menet. Ez a munkáltató feladata. Amennyiben a munkáltató a tudomására jutott balesetet elismeri munkabalesetnek, akkor az erre a célra szolgáló nyomtatványt is ki kell töltenie és be kell nyújtania a kormányhivatalnak (Nyomtatvány –> Munkabaleseti jegyzőkönyv).

A baleseti táppénz igénybevételéhez mindenképpen szükség van az üzemiség megállapítására, valamint a jogosult szerv elismerő határozatára. Az egészségbiztosítás baleseti ellátásai kizárólag e határozat alapján vehetők igénybe.