Egy gazdasági társaságnál az ügyvezetői szerepkört megbízás, tagi jogviszony keretében (amennyiben az ügyvezető társas vállalkozónak minősül) vagy munkaviszonyban láthatja el a természetes személy.

A saját jogán nyugdíjas ügyvezető jogviszonytól függetlenül mentesül a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól. Ebből következik, hogy az ügyvezetőnek csak SZJA-t kell megfizetnie a díjazása után, TB járulékot nem. Emellett pedig a vállalkozás is mentesül az adó-és járulék megfizetése alól a nyugdíjas ügyvezető bére után.

Saját jogú nyugdíjas az a természetes személy, aki:

  • a magyar nyugdíjbiztosítási szerv által megállapított öregségi nyugdíjban részesül
  • aki a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványtól öregségi vagy rokkantsági nyugdíjsegélyben részesül
  • akinek Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjat folyósítanak
  • növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül

Amennyiben a nyugdíjas ügyvezető tagja a vállalkozásnak, tagi jogviszony és munkaviszony keretei között is elláthatja ügyvezetői feladatát. Tagi jogviszonyban lehetőség van díjazás nélkül is ellátni ezt a pozíciót és ebben az esetben a nyugdíjas ügyvezetőnek a fenti mentesüléseken túl SZJA fizetési kötelezettsége sem keletkezik.

Azonban, ha munkaviszonyban végzi el a feladatait, akkor mindenképp díjazásban kell részesülnie, melynek el kell érnie a minimálbér/garantált bérminimum összegét, vagy részmunkaidő esetén annak arányos részét. Az ügyvezetőnek így SZJA fizetési kötelezettsége keletkezik a bruttó bére után.

Megbízás keretei között akkor láthatja el a feladatait az ügyvezető, ha nem tagja a gazdasági társaságnak, vagy tagja, de tagi jogviszonyban más pozíciót tölt be. Megbízási jogviszony esetén is dönthet úgy az ügyvezető, hogy díjas nélkül látja el a tisztséget, ez esetben nem keletkezik NAV felé fizetendő összeg. Viszont amennyiben díjazásban részesül, úgy az SZJA fizetéssel itt is számolni kell.