A munkavállaló keresőképtelensége esetén betegszabadságra, illetve táppénzre jogosult.

Keresőképtelen az a személy:

  • aki betegsége miatt munkáját ellátni nem tudja
  • akit közegészségügyi okból a munkától eltiltanak, illetve hatóságilag elkülönítenek
  • az a szülő, aki 12 évesnél fiatalabb gyermekét otthon ápolja

A keresőképtelenséget orvosi igazolással kell igazolni. Egy munkavállalónak egy évben 15 nap betegszabadság jár. Év közben kezdődött munkaviszony esetén a betegszabadságot arányosítani kell. Fontos, hogy a betegszabadság csak munkanapokra jár. A betegszabadság időtartamára a távolléti díj 70 %-a illeti meg a munkavállalót, amelyet a munkáltató fizet. Az ilyen jogcímen kifizetett összeg bérként adózik, tehát adó- és járulékköteles.

Speciális szabályok:

  • Év közben megszűnő munkaviszony esetén a kifizetett betegszabadságot arányosítani és visszavonni nem lehet.
  • A fel nem használt betegszabadságot megváltani és következő évre átvinni nem lehet.

Nem jár betegszabadság:

  • veszélyeztetett terhesség miatt
  • terhesség vagy szülés idejére
  • beteg gyermek ápolása, üzemi baleset, közegészségügyi okból, járványügyi okból való eltiltás, hatásági elkülönítés miatti keresőképtelenség miatt

Ezekben az esetekben a keresőképtelenség első napjától táppénz illetve meg a biztosítottat.