//Mit kell tudni a bedolgozói munkaviszonyról?
2021. december 13.
Kisokos / #foglalkoztatás szabályai

Mit kell tudni a bedolgozói munkaviszonyról?

2021-12-13T13:58:00+02:00

A bedolgozói munkaviszony egy atipikus foglalkoztatási forma, amely esetén lehetőség van az otthoni munkavégzésre. Azonban meg kell különböztetni ezt a fajta foglalkoztatást a home office-tól vagy a távmunkavégzéstől.

Fontos különbség, hogy távmunkavégzés esetén a számítástechnikai eszközök teszik lehetővé a távolból végzett munkát, míg bedolgozói munkaviszony esetén erre lehetőséget maga a munka jellege biztosítja.

Általában szaktudást nem igénylő tevékenységre alkalmazzák, ahol a munkavállaló saját eszközeivel és saját otthonában állít elő terméket, és az előállított mennyiség után kap díjazást. Ebből következik, hogy bedolgozói munkaviszony esetén a munkabért kizárólag teljesítménybér formájában kell meghatározni.

Fontos azonban, hogy az előírt százszázalékos teljesítés esetén, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak járó munkabér nem lehet kisebb a kötelező legkisebb minimálbérnél, vagyis 2021-ben bruttó 167.400 Ft-nál. Másik kitétel, hogy a kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetén legalább az alapbér felét elérő garantált bér megállapítása is kötelező. Ez azt jelenti, hogy az alapbér felének megfelelő mértékű bérre garantált bér jogcímén akkor is jogosult lesz a munkavállaló, ha a teljesítménye alapján ennél kevesebb teljesítménybérre lenne jogosult.

Nézzük ezt meg a gyakorlatban!

A munkáltató havonta minimum 100 db kispárna előállítását írta elő, és a munkavállaló teljesíti is az elvárt mennyiséget:
teljesítménykövetelmény: 100 db kispárna előállítása
teljesítménybér-tényező: bruttó 2.000 Ft kispárnánként
munkabér: bruttó 200.000 Ft

A munkavállaló nem tudja teljesíti az elvárt mennyiséget:
teljesítménykövetelmény: 100 db kispárna előállítása
teljesítménybér-tényező: bruttó 2.000 Ft kispárnánként
előállított kispárna: 20 db
számított munkabér a teljesítmény alapján: bruttó 40.000 Ft
munkaszerződésben meghatározott garantált bér: bruttó 100.000 Ft, így a munkavállaló ténylegesen bruttó 100.000 Ft díjazásban fog részesülni

Abban az esetben, ha a teljesítés az előírt követelményeknek a munkavállalónak felróható okokból nem felel meg, vagyis használhatatlan selejtet gyárt, akkor a munkáltatónak nem kell ellenértéket fizetnie. Ha viszont a munka eredménye részben felhasználható, akkor csökkentett díjazás és költségtérítés jár a munkavállalónak.

Az előző példánál maradva, ha a kispárnák hibásan lettek előállítva, de egyébként olcsóbban értékesíthetőek, akkor a munkavállalót 2.000 Ft/párna helyett alacsonyabb díjazás illeti meg.

Költségtérítés címén egyébként meg kell téríteni a munkavállalónak a munkavégzéssel felmerülő kiadásait, például a használt eszközök működési és üzemeltetési költségét és az egyéb rezsijellegű költségeit.

Mivel ez egy önállóan végezhető tevékenység, így a munkáltató utasítási joga korlátozott. Vagyis csak az alkalmazandó technikára és a munkavégzés módjára terjedhet ki. Ebből következik, hogy a munkaidő alapesetben kötetlen, de természetesen meg lehet állapodni fix munkaidőben is.

Az ellenőrzés joga a munkáltatót ugyanúgy megilleti, mint hagyományos munkavégzés esetén. Azonban tekintettel kell lenni arra, hogy a bedolgozó munkavállaló tipikusan saját otthonában végzi munkáját, a magánszféra védelme érdekében a munkáltatónak be kell tartania bizonyos korlátokat. Vagyis a munkavégzés ellenőrzése nem jelenthet aránytalan terhet a munkavállaló és a vele közös ingatlant használó más személy számára, emiatt a munkáltatónak meg kell állapítania az ellenőrzés bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot.

Összefoglalva

A bedolgozói munkaviszony egy rendkívül rugalmas, a munkavállaló és a munkáltató konkrét igényeihez igazodó megoldást nyújtó foglalkoztatás. A törvény sok helyen utal a felek eltérő megállapodásának lehetőségére. Például a munkavállaló otthona helyett más helyre is kiszervezhető a munka. Az alapesetben létrejövő kötetlen munkaidő akár kötött is lehet. A munkavállaló saját eszközei helyett használhatja a munkáltató által biztosított eszközöket is.

Amit mindenképp meg kell határozni a munkaszerződésben, az a munkavállaló által végzett tevékenység, a munkavégzés helye és a költségtérítés módja.