A munkaviszony a munkaszerződés megkötésével jön létre.

A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei a szerződő felek személyes adatai, az alapbér és a munkakör. Ezen felül bármit bele lehet írni a szerződésbe, de érdemes jól átgondolni, hiszen a munkaszerződést csak mindkét fél hozzájárulásával lehet módosítani.

A munkáltatónak ezen felül van egy kötelező tájékoztatási kötelezettsége az új munkavállalók felé. A tájékoztatót a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül, írásos formában ki kell adni a munkavállaló részére, amelynek a tartalmi elemei a következők:

  • napi munkaidő
  • munkabér és az alapbéren felüli juttatások
  • munkabér elszámolásának módja
  • felmondási idő és annak szabályai
  • szabadság és annak kiadási rendje
  • munkáltató a kollektív szerződés hatálya alá tartozik vagy sem
  • munkaköri leírás
  • munkáltatói jogkör gyakorlója

A tájékoztató egyoldalú jognyilatkozat, ezért ez a munkavállaló beleegyezése nélkül is megváltoztatható, de a változás esetén új tájékoztatót kell készíteni.

Nincs tájékoztatási kötelezettség, ha a munkaviszony időtartama 1 hónapnál rövidebb vagy a heti munkaidő nem éri el a 8 órát.

Ez a szabály nem vonatkozik a munkáltatói jogkör gyakorlójára, ugyanis arról minden esetben tájékoztatni kell az új dolgozókat.