//Mire kell odafigyelni, ha a munkavállaló babázás után visszatér dolgozni?
2021. október 26.
Kisokos / #foglalkoztatás szabályai

Mire kell odafigyelni, ha a munkavállaló babázás után visszatér dolgozni?

2021-10-26T14:32:14+02:00

A csecsemőgondozási díj ideje alatt a szülő nem folytathat keresőtevékenységet, azonban a CSED lejártát követően a gyermekgondozási díj mellett korlátozás nélkül dolgozhat.

Amennyiben a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságról az édesanya vagy az édesapa vissza szeretne térni dolgozni, néhány eltérő rendelkezés fog rá érvényesülni, így a munkáltatónak is speciális kötelezettségei keletkeznek a munkába visszatérő szülőket illetően. A munkáltató köteles a munkavállaló magánérdekeit méltányos mérlegelés alapján figyelembe venni. Nem hozhatja nehéz helyzetbe a visszatérni kívánó munkavállalót például olyan munkarend bevezetésével, amely rá hátrányos lenne, szándékosság céljából. Továbbá tilos a munkáltatónak hátrányosan megkülönböztetnie a visszatérő munkavállalót.

A fizetés nélküli szabadság megszüntetését a munkavállalónak 30 nappal előre jeleznie kell a munkáltató felé. A munkáltatónak kötelessége a visszatérő szülőnek ajánlatot tenni bérének módosítására, ugyanis a visszatérő munkavállaló munkabérét a távolléte alatt történt bérfejlesztésekhez kell igazítani. Azaz, a visszatérő munkavállalóval azonos munkakörben dolgozók távollét alatti béremeléséhez kell igazítani a visszaérkező munkavállaló bérét. Amennyiben nincsenek azonos munkakörben foglalkoztatottak, az egész állomány béremeléséhez igazodva kell növelni a szülő díjazását. Emellett pedig az érvényben lévő cafeteriát, vagy más juttatást a visszatérő munkavállaló esetében is alkalmazni kell.

A bér módosítása okán a munkaszerződést is módosítani kell, hiszen annak kötelező eleme az alapbér. 

Amennyiben a gyermeknevelés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságát töltő munkavállaló távolléte alatt alkalmazunk a helyére más munkavállalót, akkor határozott időre érdemes kötni a munkaszerződést, hiszen a visszatérő szülő számára biztosítani kell a korábbi munkakörét. A munkáltató kötelezettsége, hogy a fizetés nélküli szabadságról visszatérő munkavállalónak változatlan feltételeknek megfelelő foglalkoztatást biztosítson, amennyiben a korábbi feltételek nem károsak az anya egészségére nézve, vagy nem nehezítik meg a gyermeknevelés körülményeit.

Ha az anya a gyermekének egy éves kora előtt visszamegy dolgozni, külön tekintettel kell lenni rá. Amennyiben az orvos által nem javasolt a korábban betöltött munkaköre, átmenetileg biztosítania kell a munkáltatónak a munkavállaló számára egy egészségéhez mérten megfelelő új munkakört. Abban az esetben, ha nem tud a munkáltató ilyen munkakört biztosítani, az anyát fel kell menteni a munkavégzés alól. A felmentés ideje alatt az alapbérére jogosult. Azonban, ha a munkáltató fel tud kínálni az egészségnek és a szülői körülményeknek megfelelő pozíciót, azonban a munkavállaló alapos ok nélkül nem fogadja el azt, nem illeti meg az alapbérének megfizetése.

A visszatérő munkavállaló munkakörének esetleges módosítása esetén a megállapodáshoz a feleknek kölcsönösen hozzá kell járulnia. A munkavállaló legkisebb gyermekének hároméves koráig kérheti a munkáltatótól, hogy részmunkaidőt biztosítson számára. A részmunkaidőnek minimum a napi 4 órás munkaidőnek kell megfelelnie. Három, vagy több gyermekes anyák esetén a részmunkaidő biztosítása a legkisebb gyermek öt éves koráig lehetséges. A három éven aluli gyermeket nevelő anyákat csak a hozzájárulásukkal lehet ideiglenesen a munkaszerződéstől eltérően más helyen foglalkoztatni. Amennyiben a munkavállaló – akár az anya, akár az apa – gyermekét egyedül neveli, ez a korlátozás a gyermek 16 éves koráig érvényben van. Azonban a törvény nem tiltja, hogy a munkavállalót egy településen belül ideiglenesen más helyre osszák be.

Fontos figyelembe venni, hogy a munkáltatónak a távmunka lehetőségét nem kötelező biztosítani a munkavállaló kérésére sem.

A három éven aluli gyermeket nevelő anyára, illetve egyedülálló apára vonatkozó munkaidő-beosztással kapcsolatos korlátozások:

  • egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak munkavállalói hozzájárulással alkalmazható
  • a heti pihenőnapok egyenlőtlen beosztása nem megengedett
  • nem rendelhető el rendkívüli munkaidő, készenlét és éjszakai munka (22:00 és 6:00 közötti munkavégzés)

Továbbá a gyermekét egyedül nevelő szülő számára a gyermek három- és négyéves kora között rendkívüli munkaidő és készenlét csak annak hozzájárulásával rendelhető el. Kivételt képeznek a rendelkezés alól a baleset, elemi csapás, súlyos kár és az egészséget vagy a környezetet fenyegető súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében szükségszerű munkavégzés körülményei.

Felmondási védelem illeti meg a három éven aluli gyermeket nevelő édesanyát a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság ideje alatt, illetve az egyedülálló édesapát abban az esetben is, ha nincs már fizetés nélküli szabadságon. A gyermek hároméves koráig munkáltatói felmondással kizárólag akkor szüntethető meg a munkaviszony, ha rendkívüli felmondási oknak megfelelő indokkal tudják alátámasztani azt.

Rendkívüli felmondási oknak megfelelő indokok:

  • a munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
  • a munkavállaló olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi

Ha a munkavállalót visszaveszi a cég az állományába, a fizetetlen szabadsága alatt összegyűlt szabadságát ki kell adni számára. Abban az esetben, ha a munkaviszony megszűnéséről döntenek a felek, az összegyűlt szabadságokat meg kell váltani a munkavállaló számára.

Számolja ki kalkulátorunkkal,

hogy mennyi szabadság illeti meg babázás után!