//Milyen szabály vonatkozik a vagyonkezelőtől vagy a közhasznúnak nem minősülő alapítványtól kapott osztalék adózására?
2020. június 24.
Kisokos / #adózás

Milyen szabály vonatkozik a vagyonkezelőtől vagy a közhasznúnak nem minősülő alapítványtól kapott osztalék adózására?

2020-06-24T11:43:54+02:00

A személyi jövedelemadó törvény alapján osztaléknak minősül az a vagyoni érték,

  • amelyet bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a kezelt vagyon hozamainak terhére a vagyonkezelő a magánszemély részére juttat
  • amelyet közhasznúnak nem minősülő alapítvány az alapítványi vagyon hozamainak terhére a kedvezményezett magánszemély részére juttat

A törvény rendelkezései szerint a juttatott vagyoni érték adózásának megállapításakor azt kell feltételezni, hogy a kedvezményezett először a hozamot szerzi meg.

Például:

Vagyonkezelésbe befektetett tőke: 10.000.000 Ft

Kapott hozam: 1.150.000 Ft

Vagyonkezelő által juttatott vagyoni érték: 6.000.000 Ft

A feltételezés elve alapján a 6.000.000 Ft-ból 1.150.000 Ft a hozam, míg 4.850.000 Ft a visszafizetett tőke.

Abban az esetben, ha a kifizető, vagy annak hiányában a magánszemély, nyilvántartásai alapján a tőke és a hozamok nem különíthetők el, úgy a megszerzett vagyoni értéket teljes egészében osztaléknak kell tekinteni.

Nem minősül osztaléknak az a kifizetett összeg, amelyet a magánszemély a vagyonkezelőtől vagy a közhasznúnak nem minősülő alapítványtól

  • általa végzett tevékenység
  • dolog átruházása
  • vagy szolgáltatás nyújtása

ellenértékeként vagy azzal összefüggésben szerzett.

Nem kell jövedelemként figyelembe venni az osztalékból azt a részt, amelyre a magánszemély tartós befektetési szerződés alapján volt jogosult.

A jövedelemként figyelembe nem veendő osztalék forrásáról a vagyonkezelő és az alapítvány is köteles nyilvántartást vezetni!