Az adóelőleg megállapításánál:

A kedvezményt érvényesítőnek szükséges átadni a munkáltató részére egy olyan adóelőleg-nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell:

  • a kedvezményre jogosult nevét, adóazonosító jelét
  • a munkáltató nevét, adószámát
  • az érintett gyermekek nevét, adóazonosító jelét (amennyiben az utóbbi nem áll rendelkezésre, abban az esetben a személyazonosító adatait)

Az adóbevallásban:

A kedvezményt érvényesítőnek az adóbevalláshoz egy olyan nyilatkozatot kell tennie, amelyen fel van tüntetve:

  • az érintett gyermekek neve, adóazonosító jele (amennyiben az utóbbi nem áll rendelkezésre, abban az esetben a személyazonosító adatai)
  • ha a kedvezmény nem állt fenn az teljes adóévben, akkor:
    • a jogosultság kezdetének vagy megszűntének napja
    • a kedvezményre jogosító jövedelmek együttes összege

A kedvezményre jogosult jövedelmének adóelőleg- és adóalapja más kedvezménnyel nem csökkenthető.