A munkaszüneti nap olyan munkanap, amelyen valamilyen nemzeti ünnep vagy vallási, kulturális megemlékezés miatt mentesülünk a munkavégzés alól.

A Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napok:

 • január 1.
 • március 15.
 • nagypéntek
 • húsvéthétfő
 • május 1.
 • pünkösdhétfő
 • augusztus 20.
 • október 23.
 • november 1.
 • december 25-26.

Azonban vannak olyan területek, ahol ezeken a napokon sem szakadhat meg a munkavégzés. Rendeltetésük szerint e napon is működő munkáltatóknál vagy munkakörben akár rendes, akár rendkívüli munkavégzés is elrendelhető a munkavállalók számára. A rendeltetésszerű működés okának a termelési technológiával összefüggésben kell lennie!

A rendeltetés szerint e napon is tevékenykedő munkáltatón vagy munkakörön kívül a következők tartoznak még ebbe a csoportba:

 • idényjellegű
 • megszakítás nélküli
 • társadalmi szükségletet kielégítő
 • külföldre történő szolgáltatás nyújtásához szükséges munkakörök
 • külföldön történő munkavégzés

A munkáltató vagy a munkakör akkor minősül a munkaszüneti napon is rendeltetése folytán működőnek, ha a tevékenysége a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, társadalmi szokásokból eredő igény alapján (pl. vendéglátás, turizmus, benzinkutak), vagy baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá vagyonvédelem érdekében kerül sor.

Nem a munkáltató teljes tevékenysége az irányadó, hanem a munkavállaló által betöltendő munkakör, konkrétan ellátott tevékenység a mérvadó a munkaszüneti napon is rendeltetés folytán működés vizsgálatakor.

Készenléti jellegű munkakörben vagy többműszakos tevékenység esetén például beosztható vasárnapra rendes munkavégzés, azonban ha a vasárnapi munkavégzés munkaszüneti napra esik, akkor a munkaszüneti napra érvényes szigorúbb rendelkezéseket kell figyelembe venni. Húsvétvasárnapi és pünkösdvasárnapi munkavégzés esetén a munkaszüneti napra irányadó szabályok a mérvadóak!

Munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén a munkavállalót megilleti a 100% mértékű bérpótlék. E napra elrendelt rendkívüli munkavégzés esetén a munkavállalót nem csak a munkaszüneti napra járó pótlék, hanem a rendkívüli munkavégzés miatt extra pótlék illeti meg, melynek mértéke újabb 100%.