//Milyen díjazás jár rendkívüli munkavégzés esetén?
2021. november 09.
Kisokos / #számfejtés

Milyen díjazás jár rendkívüli munkavégzés esetén?

2021-11-09T14:39:50+02:00

A rendkívüli munkavégzést a köznyelv túlórának is szokta nevezni, melynek idejére a munkavállaló többlet alapbérre és bérpótlékra jogosult.

A munkavégzés abban az esetben rendkívüli, ha munkaidőt meghaladóan, a beosztás szerinti pihenőnapon, az elszámolási időszakon túl vagy a munkaidőkereten felül végzik.

Mivel túlórára a rendes munkaidőn kívül esik sor, így a rendkívüli munkaidőre járó bérpótlékon felül többlet alapbér is megilleti a munkavállalót, melynek alapja az alkalmazott időbérének és a tárgyhavi munkaóráknak a hányada.

Például:
A munkavállaló alapbére: bruttó 450.000 Ft
2021. november hóban a ledolgozandó munkaórák száma: 168
1 órára jutó alapbér: 450.000 Ft / 168 = 2.679 Ft
A munkavállalónak 2021. novemberben 10 óra túlórája volt, így a rendkívüli munkaidőre jutó alapbére: 2.679 Ft * 10 óra = bruttó 26.790 Ft

Ha a túlmunka a beosztás szerinti munkanapon, az adott napi munkaidőn túl történik, úgy a mértéke 50%, míg pihenőnapra, munkaszüneti napra eső rendkívüli munkavégzés esetén 100% mértékű.

Fontos kitétel, hogy munkaszüneti napon rendkívüli munkavégzést csak olyan munkavállaló végezhet, aki alapesetben e napon is foglalkoztatható, vagy ha elemi csapás, baleset, súlyos veszély elhárítása érdekében történik a rendkívüli munkavégzés elrendelése.

Heti pihenőnapon végzett rendkívüli munkavégzésre járó bérpótlék mértéke 100%, ami lecsökkenhet 50%-ra, ha a munkavállaló másik heti pihenőnapot kap. Ehhez közös megállapodás szükséges. A szabadidőt a rendkívüli munkavégzést követő hónapban kell kiadni, de a felek megállapodhatnak későbbi időpontban is, azonban ez az időpont nem lehet későbbi tárgyév december 31-nél.

A havi elszámolású bérpótlék helyett megállapítható azonban pótlékátalány a rendkívüli munkavégzésre, amelyet a munkáltatónak és a munkavállalónak is írásban el kell fogadnia. Ebben az esetben fix a bérpótlék összege. Fontos, hogy ha a túlóra díjazása pótlékátalányban kerül meghatározásra, úgy annak az összege nem jelenthet hátrányt a munkavállaló részére, azaz nem lehet kevesebb, mint a havi tényleges órák alapján történő elszámolás.

A rendkívüli munkavégzés díjazásának alapját a távolléti óradíj képezi, amelynek a kiszámítása a következők szerint történik (leegyszerűsítve):

  • A kifizetéskor érvényes bruttó bért el kell osztani 174-el, így megkapjuk a bérpótlékok munkaórára lebontott alapját.
  • Majd a megfelelő százalékos mértékkel megszorozzuk az alapot, amelyet végül a rendkívüli munkavégzésnek minősített munkaórák számával szorzunk össze.

Például:
A munkavállaló alapbére: bruttó 450.000 Ft

Bérpótlék alapja: 450.000 Ft / 174 = 2.586,20 Ft
Egy órára járó rendkívüli munkavégzés díja (50%-os pótlék): 2.586,20 Ft * 50% = 1.293 Ft / óra
A munkavállalónak 2021. novemberben 10 óra túlórája volt, így a rendkívüli munkaidőre jutó bérpótléka: 1.293 Ft * 10 óra = bruttó 12.930 Ft

A bérpótlékok teljes rendszeréről korábbi cikkünkben olvashat részletesen.