Az adomány adóvonzatának megállapításakor különbséget kell tenni aközött, hogy az adományt nyújtó vagy abban részesülő fél magánszemély vagy vállalkozás.

Ha magánszemély adja magánszemély részére, úgy a jótékony célú adomány mindkét fél részéről adó- és járulékmentes, valamint nem képezi a szociális hozzájárulási adó alapját sem. Ennek az a feltétele, hogy a támogató ellenszolgáltatás nélkül adja a támogatást.

Ha a magánszemély a támogatásban vállalkozás által részesül, úgy az akkor mentes az adó alól, ha azt természetbeni juttatásként kapja, illetve ha pénzbeli juttatás, akkor annak az értéke nem haladja meg a minimálbér 50%-át, azaz 2020-ban a 80.500 Ft-ot. Ha az összeg átlépi az értékhatárt, úgy az a felek között fennálló jogviszony alapján fog adózni, annak hiányában a magánszemély egyéb bevételének minősül.

Viszont más a helyzet, ha a támogatásban részesülő egyéni vállalkozó, hiszen ebben az esetben – függetlenül az adomány juttatójától – nem alkalmazhatók az adómentességre vonatkozó szabályok. Az egyéni vállalkozónak a kapott jótékony célú támogatás a bevételének minősül, és ezzel az adóalapját sem csökkentheti.