A vezető tisztségviselő a feladatát elláthatja munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban, amelyet a létesítő okiratban rögzítenek.

Társas vállalkozónak minősül a betéti társaság, a közkereseti társaság, a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes tagja, aki személyes közreműködését megbízási jogviszonyban látja el.

Ekkor az ügyvezető biztosított társas vállalkozónak fog minősülni, így a Tbj. tv. szerint a társas vállalkozónak minimum járulékfizetési kötelezettsége áll fenn. Ezt a minimumot akkor is meg kell fizetni, ha a vállalkozásból nem vesz fel jövedelmet, vagyis ingyen látja el a megbízást. Viszont ha a társas vállalkozónak van más olyan jogviszonya, ami által mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól, akkor csak a ténylegesen kivett jövedelem után kell megfizetni a járulékokat.

Mentesítő feltétel lehet:

  • heti 36 órát meghaladó munkaviszony
  • közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben tanuló nappali tagozatos hallgató
  • saját jogú öregségi nyugellátásban részesül

Ha a társas vállalkozó nem rendelkezik az imént említett jogviszonyok egyikével, akkor a következők szerint kell megfizetni a járulékokat 2020.07.01-től:

  • társadalombiztosítási járulékot a ténylegesen kivett jövedelem után, de legalább a minimálbér vagy garantált bérminimum 100 %-a után
  • szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást, illetve a KIVA-t a ténylegesen kivett jövedelem után, de legalább a minimálbér vagy garantált bérminimum 112,5 %-a után

A munkaviszony és a megbízási jogviszony között a különbség mindaddig jelentkezik, amíg a bruttó bér el nem éri a garantált bérminimum 112,5 %-át, vagyis 2020-ban a 236.399 Ft-ot. Ezen felül már ugyanakkora lesz a járulékalap mindkét jogviszony esetén.