A CSED határozatban megállapított összege egy bruttó érték, amelyből 15% személyi jövedelemadó kerül levonásra.

Az ellátásból társadalombiztosítási- és nyugdíjjárulékot nem kell vonni, így a személyi jövedelemadó levonása után fennmaradó nettó összeg kifizetésre kerül a jogosult számára. Függetlenül attól, hogy a CSED-ből nyugdíjjárulék nem kerül levonásra, a nyugdíj szempontjából biztosítási időnek minősül.

Így könnyen előfordulhat, hogy a kismama a CSED ideje alatt több nettó bért kap kézhez, mint előtte a munkavégzés ideje alatt.

A CSED havonta egyszer, utólag kerül kifizetésre, postai úton készpénzben vagy bankszámlára utalással, az igénylő kérelmének megfelelően. Az ellátás kifizetése mindig a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig esedékes. Abban az esetben, ha a munkáltatónál működik társadalombiztosítási kifizetőhely, akkor az ellátás kifizetéséről gondoskodnia kell legkésőbb a bérfizetési napján, ami nem lehet későbbi, mint a tárgyhónapot követő hónap 10. napja.