Gyermekgondozási díjat (GYED) a csecsemőgondozási díj lejáratát követően lehet igényelni a gyermek két éves koráig.

A munkavállaló kétféle módon szerezhet jogosultságot GYED-re: biztosítási jogviszony illetve hallgatói jogviszony alapján.

Biztosítási jogviszony alapján igényelt GYED esetén az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” nevű nyomtatványt kell kitölteni két példányban és a foglalkoztatóhoz leadni. Egyéni vállalkozó, őstermelő, önfoglalkoztató esetén pedig az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatványt kell használni, amelyet csak elektronikus formában lehet beadni.

Hallgatói jogviszony alapján igényelt GYED esetén az „Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” elnevezésű adatlapot kell kitölteni, amelyet a lakóhely szerint illetékes járási hivatalához kell benyújtani.

A kérelemben a következő adatokat kell megadni:

  • kérelmező adatai
  • foglalkoztató adatai
  • ellátás kifizetésének módja
  • gyermek adatai
  • gyermek és kérelmező kapcsolatára vonatkozó adatok
  • ugyanazon gyermek után ellátásban részesülő személyre vonatkozó adatok
  • EGT tagállamban megszerzett biztosítási idő(k)re és igénybe vett ellátásokra vonatkozó adatok

Mindkét jogviszony alapján igényelt ellátáskor csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, de hallgatói jogviszony esetén a felsőoktatási intézmény által kiállított „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez” nevű nyomtatvány beadása is szükségeltetik.