A csecsemőgondozási díjat legkorábban a szülés időpontját megelőzően 28 nappal, de legkésőbb a szülés napjától lehet igényelni.

A CSED iránti kérelmet az egészségbiztosító által az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. Ha munkavállaló igényli az ellátást, akkor a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni, míg ha a kérelmező egyéni vállalkozó vagy őstermelő, akkor az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” nevű nyomtatványt kell használni.

Lehetőség van a csecsemőgondozási díj igénylésével egyidejűleg gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtására is, amely együttesen a  “Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon tehető meg.

A kérelemben a következő adatokra lesz szükség:

  • kérelmező adatai
  • foglalkoztató adatai
  • ellátás kifizetésének módja (bankszámlaszám)
  • ellátás időpontja
  • a háztartásban élő más gyermek után járó ellátás
  • EGT tagállamban megszerzett biztosítási idő(k)re és igénybe vett ellátásokra vonatkozó adatok

Ha a munkavállaló a szülés előtt 28 nappal igényli a CSED-et, akkor a fent említett nyomtatvány mellett a várandós gondozási kis könyv másolatát kell még csatolni a kérelemhez.
Ha a szülés időpontjától kérelmezik az ellátást, akkor a születési anyakönyvi kivonat másolatát szükséges csatolni.