Társadalombiztosítási kifizetőhelyet abban az esetben kötelező létesíteni, ha a foglalkoztatott biztosítottak száma tartósan (azaz 6 egymást követő hónapban) eléri vagy meghaladja a 100 főt.

Abban az esetben is kötelezett a foglalkoztató tb-kifizetőhely létesítésére, ha a gazdálkodási tevékenységéből következik, hogy előreláthatólag tartósan meg fogja haladni a foglalkoztatott biztosítottjainak a száma a 100 főt.

A 100 főbe a biztosítottak köre tartozik bele, kiemelve a munkaviszonyban állókat, illetve a szakképzési munkaszerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulókat. A biztosítottak teljes köre a TB törvényben van meghatározva.

A munkáltatónak írásban kell bejelentenie a székhelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakosztályának a 100 főt elérő, illetve meghaladó létszám tényét. A bejelentéshez nincs szükség formanyomtatvány kitöltésére, elég egy kötetlen levélben tájékoztatni a kormányhivatalt a létszámról.

Ezt követően a kormányhivatal nyilvántartásba fogja venni a kifizetőhelyet, illetve egyedi azonosítószámot fog a foglalkoztatóhoz rendelni, melyről határozatban küld értesítést. Ezután a kormányhivatal a foglalkoztatóval megállapodást fog kötni a kifizetőhelyi feladatok ellátásával kapcsolatosan, az ellátandó feladatok részletes megjelölésével.

A kifizetőhelynek a tb feladatokat saját költségén, saját szakképzett alkalmazottakkal kell ellátnia. A feladatok ellátását ki is lehet szervezni külső cég számára, amennyiben nincs megfelelő szakember a foglalkoztatónál.

A kormányhivatal a kifizetett ellátások összegét (a táppénz 1/3-ot kivéve) visszautalja a foglalkoztató számára. Ezen felül az összes ellátás 1%-ával hozzájárul a kormányhivatal a kifizetőhely költségeihez.

100 főt el nem érő biztosítotti létszám esetén is van lehetősége a munkáltatónak kifizetőhelyet létesíteni. Ilyen esetben kérelmet kell benyújtani, majd pedig a kormányhivatal mérlegelésétől függ, hogy engedélyezi-e a kifizetőhely létesítését vagy sem. Kérelmezés esetén, ha minden adat rendelkezésre áll, 8 nap az elbírálási határidő, egyéb esetben pedig 21 nap.