Munkaviszony létesítésekor két fontos időpontot kell elhatárolni: a szerződés megkötésének és a munkaviszony kezdetének napját, mert sok esetben a két dátum nem egyezik meg.

A Munka Törvénykönyve szerint a munkaviszony kezdetének napját a szerződő felek a munkaszerződésben jogosultak meghatározni. Például szeptember 14-én megegyeznek abban, hogy a munkaviszony október 1-jével indul. Abban az esetben, ha a felek a munkaszerződésben nem határoztak meg időpontot, a törvény kimondja, hogy a munkaviszony kezdetének időpontja a szerződéskötést követő nap.

Ahhoz, hogy a munkaviszony megkezdődhessen nem elegendő a munkaszerződés aláírása, a munkavállalót be is kell jelenteni a NAV-hoz, a ‘T1041 nevezetű nyomtatványon. Az adóhatóságnál a bejelentés teljesítésével jön létre a munkaviszony, amit legkésőbb a munkaviszony kezdetének napján, a munkakezdés előtt kell megtenni.