//Mikor eshetnek a munkavállalók felmondási korlátozás alá?
2021. szeptember 13.
Kisokos / #foglalkoztatás szabályai

Mikor eshetnek a munkavállalók felmondási korlátozás alá?

2021-09-13T17:20:35+02:00

Különbséget teszünk felmondási tilalom és felmondás korlátozás között: felmondási tilalom esetén a munkáltató egyáltalán nem gyakorolhatja a felmondás jogát, míg felmondás korlátozás esetén gyakorolhatja azt, ha a felmondásra okot adó körülmények fennállnak. Ebben az esetben tehát a munkavállaló csak relatív védelemmel bír a felmondással szemben.

Felmondási korlátozás alá eső munkavállalók:

  • Az anya, vagy a gyermekét egyedül nevelő apa, ha a gyermeke még nem töltötte be a 3. életévét és a gyermek gondozása céljából szülési szabadságot vagy fizetés nélküli szabadságot nem vesz igénybe.
  • Az úgynevezett „védett korban” lévő munkavállalók, akik nyugdíjasnak nem minősülnek, de az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül vannak. Az ő esetükben, ha a munkáltató a munkaviszonyt a munkavállaló képességével, vagy a munkáltató működésével összefüggő okból kívánná megszüntetni, akkor erre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a munkahelyen nincs olyan másik betöltetlen munkakör, ami megfelel az érintett képességeinek, végzettségének, gyakorlatának, vagy amennyiben van ilyen munkakör, de a munkavállaló visszautasítja azt.
  • A rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő munkavállalók esetében a munkavállaló egészségi okkal összefüggő képességével indokolt felmondás akkor valósulhat meg, ha a munkavállaló eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább és a munkavállaló számára egészségi állapotának megfelelő munkakört nem tud felajánlani, vagy a munkavállaló a felajánlott munkakört alapos ok nélkül elutasította.
  • Betegség miatti keresőképtelen munkavállalónak fel lehet ugyan mondani, de a felmondási idő a keresőképtelenség lejártát követő napon indul. Táppénz a 15 napos betegszabadságot követően legfeljebb 1 évig folyósítható, ebből kifolyólag legkésőbb az ezt követő napon kezdődik a felmondási idő.
  • Beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség esetén a keresőképtelenség lejártát követő napon kezdődik a felmondási idő.
  • Hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság esetén a szabadság lejártát követő napon indul a felmondási idő.
  • A munkavállalói képviselők, azaz az üzemi tanács elnöke, az üzemi megbízott és a választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállaló tisztségéből adódóan szintén relatív védelemmel bír. Az üzemi tanács elnöke munkaviszonyának a munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez az üzemi tanács egyetértése szükséges, amely védelem azonban csak a megbízatása idején, valamint az azt követő 6 hónapban áll fenn, amennyiben a tisztséget legalább 12 hónapon át betöltötte. A választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállaló munkaviszonyának a munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges megbízatásának idején és annak megszűnését követő 6 hónapban, feltéve, ha a tisztségét legalább 12 hónapon át betöltötte.

A munkáltató köteles megindokolni a felmondását. Indokok lehetnek: a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása (munkaviszonyból származó kötelezettségek szándékos vagy súlyos gondatlansággal történő megszegése, illetve olyan magatartás tanúsítása, amely a munkaviszony fennállását lehetetlenné teszi), a munkavállaló képessége, vagy a munkáltató működésével összefüggő ok.

A korlátok kizárólag a (rendes) felmondásra vonatkoznak.

Nem érvényesek tehát a közös megegyezésre és az azonnali hatályú felmondásra, melynek három fajtája van:

  • a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás;
  • a súlyos kötelezettségszegés vagy magatartási probléma miatti azonnali hatályú felmondás;
  • illetve a határozott idejű munkaviszony esetén, annak lejárta előtt közölt munkáltatói azonnali hatályú felmondás.

 

Logisztikai szakterületre keres munkaerőt?

Adjon fel álláshirdetést még ma!

LogiJobs kedvezmény az Írisz Office csoport ügyfeleinek!