A magánszemély által eladott eszköznek minősül minden olyan tárgy, amely nem minősül ingatlannak, viszont nem tekinthető ingó vagyontárgynak a fizetőeszköz vagy a részvény. Az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelmet azon a napok kell megszerzettnek tekinteni, amikor a szerződés megköttetett, ennek hiányában az általános szabályokat kell alkalmazni, tehát a pénzügyi teljesítés időpontja a mérvadó.

Adófizetési kötelezettség a megállapított jövedelem után keletkezik, amely a bevétel költséggel csökkentett része.

A költség elszámolására két mód van:

  • Tételes költségelszámolást alkalmazhatunk abban az esetben, ha azokról rendelkezünk igazolással hitelt érdemlő módon, pl. számlával.
  • Ha a költségek igazolására nincs mód, úgy a bevétel 75%-a minősül költségnek.

Nem keletkezik adófizetési kötelezettsége a magánszemélynek abban az esetben, ha:

  1. a bevétel nem haladja meg a 600.000 Ft-ot, VAGY
  2. a megállapított jövedelem nem haladja meg a 200.000 Ft-ot.

1. Amennyiben a magánszemély ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelme nem haladja meg az adóévben összesen a 600 ezer forintot, akkor nem keletkezik adófizetési kötelezettsége, függetlenül attól, hogy a tevékenységet a magánszemély üzletszerűen végezte-e. A különbség az, hogy amennyiben üzletszerű az értékesítés, akkor már adószám- és nyugtaadási kötelezettség is keletkezhet, valamint a jövedelem megállapításához az eladásból származó bevétellel szemben a megszerzésből és értéknövelésből eredő kiadásokat is lehet érvényesíteni.

2. A személyi jövedelemadó törvény rendelkezései alapján a magánszemélynek nem kell megfizetnie az ingóság átruházásából származó személyi jövedelemadót akkor, ha az év során együttesen a megállapított személyi jövedelemadó nem haladja meg a 30.000 Ft-ot. Ebből adódik az, hogy ha a magánszemély éves jövedelme nem több, mint 200.000 Ft, akkor nem keletkezik adófizetési kötelezettsége sem (200.000 * 15% = 30.000 Ft).

Ha az eladott tárgyak beszerzéséről már nem áll rendelkezésre számla, úgy a 75%-os költségelszámolás lép életbe, amely esetében összesen évi 800.000 Ft-os bevételi értékhatárig sem keletkezik adófizetési kötelezettség.

Költség: 800.000 x 75% = 600,000 Ft
Jövedelem: 800.000 – 600.000 = 200.000 Ft
Adó: 200.000 x 15% = 30.000 Ft -> nem kell megfizetni.

A magánszemély adózónak akkor sem keletkezik adófizetési kötelezettsége, ha a megszerzett bevételt adósságrendezési megállapodás, bírósági adósságrendezési egyezmény vagy adósságtörlesztési határozat alapján a tartozás rendezésére fordítja.

Abban az esetben, ha személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy azt be kell vallania a tárgyévi személyi jövedelemadó bevallásában (melynek beküldési határideje tárgyévet követő május 20-a), és az adót meg kell fizetnie a NAV felé.