//Mik a kamerás megfigyelés szabályai egy munkahelyen?
2022. április 06.
Kisokos / #foglalkoztatás szabályai

Mik a kamerás megfigyelés szabályai egy munkahelyen?

2022-04-06T15:41:55+02:00

A munkavállaló kamerával történő megfigyelése abban az esetben megengedett, ha az a munkaviszonnyal közvetlenül összefüggő okból szükséges.

Megfigyelőrendszert az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, veszélyes anyagok őrzése, üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, vagyonvédelem céljából lehet alkalmazni.

A munkavállalókat tájékoztatni kell a kamerás megfigyelésről, annak pontos adatairól és adatkezelési tájékoztatót is közzé kell tenni. A kamerának jól látható helyen kell lennie, továbbá figyelemfelhívó jelzést is szükséges elhelyezni róla.

Elektronikus megfigyelőrendszer nem alkalmazható olyan helyen, amely az emberi méltóságot sértheti (ilyen pl. a próbafülke, öltöző, mosdó). A magánélethez való jog miatt a munkahelyi pihenőhelyiségekben, ebédlőkben szintén tilos elhelyezni kamerarendszert. Ezenfelül, kizárólag a munkavállalók munkavégzésének megfigyelése céljából sem lehet kamerát alkalmazni.

Amennyiben egy munkahelyen alkalmaznak kamerás megfigyelést, úgy a munkavállaló kérhet másolatot a felvételről, továbbá kérheti a személyes adatainak a törlését is.