2020. július 1-jétől lép életbe az a jogszabály, hogy ha Magyarországon a megszerzett jövedelem nem képezi a személyi jövedelemadó alapját, azaz nem keletkezik személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség (ide nem értve azokat a jövedelmeket, amely után azért nem kell SZJA-t fizetni, mert a magánszemély adóalapot csökkentő kedvezményt vesz igénybe), de járulékfizetési kötelezettség keletkezik, úgy a járulékalap:

  • az alapbér, de legalább a tárgyévet megelőző év július hónapjára a KSH által közzétett, teljes munkaidőben alkalmazásban állók részére járó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset (2019. 07. hónapban bruttó 372.600 Ft)
  • VAGY ha a tevékenység ellenértékeként a tárgyhónapban megszerzett tényleges jövedelem kevesebb a tárgyévet megelőző év július hónapjára a KSH által közzétett, teljes munkaidőben alkalmazásban állók részére járó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetnél, úgy a tényleges jövedelmet kell járulékalapként figyelembe venni

Ez olyan jogviszony esetében fordulhat elő, mikor például a magánszemély a személyi jövedelemadó tekintetében külföldi illetőségűnek minősül, így az SZJA megfizetésére nem Magyarországon kötelezett, viszont társadalombiztosítás szempontból Magyarországon válik biztosítottá, így a járulékok megfizetését itt kell teljesítenie.