Öregségi nyugdíjra az a magánszemély jogosult, aki betöltötte a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt (2019-ben a 64. életévet), valamint rendelkezik a megállapításhoz szükséges szolgálati idővel.

A teljes nyugdíj feltétele a 20 év szolgálati idő, míg résznyugdíjhoz elegendő a 15 év szolgálati idő megszerzése is.

A nyugdíj megállapítására vonatkozó kérelmet a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási szervnél lehet előterjeszteni. Fontos, hogy a nyugdíjkérelmet a magánszemélynek kell benyújtania, azt hivatalból nem állapítják meg részére. A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton egyaránt az erre a célra szolgáló formanyomtatványon keresztül: Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI.törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához

Az igénybejelentőnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

  • természetes személy azonosító adatai
  • társadalombiztosítási azonosító jele
  • lakó- vagy tartózkodási helye
  • elérhetősége
  • magánnyugdíj-pénztári tagságra vonatkozó adatok
  • az ellátás megállapításának kért kezdő időpontja
  • biztosítási időre, valamint a szolgálati időre vonatkozó adatok
  • a nyugdíj folyósításának címe vagy a pénzforgalmi számla adatai

A kérelemhez célszerű a nyugdíjfolyósító szerv rendelkezésére bocsátani minden olyan információt és dokumentumot, amik segítik az ellátás megállapítását: biztosítási- valamint szolgálati időt nyilvántartó dokumentumok, főiskola vagy egyetemi leckekönyv, katonakönyv, alkalmi munkavállalói kiskönyv, ipari tanulói bizonyítvány, bedolgozói kiskönyv, munkakönyv vagy az ápolási díjat megállapító határozat.

Az ügyintézésre 45 napos határidő áll a nyugdíjfolyósító rendelkezésére.

2019-től az öregségi nyugdíjban részesülő magánszemély a munkaviszony szempontjából nem minősül biztosítottnak, így bár a nyugdíjigénylésnek nem feltétele a munkaviszony megszüntetése, miután megállapították részére az öregségi nyugdíjat, azzal a nappal le kell zárni a biztosítási jogviszonyt.