A TB kiskönyv a biztosítást eredményező jogviszonyokat és az azzal kapcsolatos információkat tartalmazza. Összesíti a magánszemély élete során létesített jogviszonyait, a pénzbeli ellátások időtartamát és az esetleges kieső időket.

Mára már ezek az információk elektronikus úton is az adóhatóság rendelkezésére állnak, hiszen az ügyfélkapuról számos adat lekérhető a jogviszonyokkal kapcsolatban, mégis vannak olyan ellátási formák, amelyek megállapításához elengedetlenül szükség lehet a TB igazolvány meglétére. Ide sorolandó a táppénz, az anyasági ellátás vagy a nyugdíj alapját képező szolgálati idő meghatározása. Épp ezért a TB kiskönyv vezetése törvényben meghatározott kötelesség, ami a munkáltató felelőssége.

A kiskönyvnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

  • a biztosított neve, születési neve, anya neve, születési helye és ideje, TAJ száma
  • az igazolvány kiállításának időpontja és a kiállító foglalkoztató megnevezése, a kiállító aláírása
  • foglalkoztató megnevezése, adószáma, székhelye, cégszerű aláírással ellátva
  • biztosítási jogviszony kezdete és vége
  • jövedelemigazolás kiállításának időpontja és sorszáma (amennyiben az igazolást a munkavállaló írásban kérte)
  • biztosítás szüneteltetésének kezdete és vége
  • munkanélküli ellátás kezdete és vége

Vannak olyan további adatok, amelyet csak azoknak a foglalkoztatóknak kell kitölteniük, akik TB kifizetőhelynek minősülnek:

  • pénzbeli ellátás kezdete és vége
  • pénzbeli ellátás megnevezése és az ellátás alapja
  • gyermekgondozási táppénzre vonatkozó adatok

Ha a munkáltató nem minősül TB kifizetőhelynek, úgy ezen rubrikákat át kell húznia.