Munkavédelmi oktatást kell tartani, hogy a munkavállalók megismerjék az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, valamint tisztában legyenek azzal, hogy milyen következménnyel járhat, ha nem tartják be az utasításokat, illetve tudják, hogy kihez fordulhatnak egy felmerült probléma, baleset esetén.

Munkavédelmi oktatást kell tartani a következő alkalmakkor:

  • új munkavállaló munkába állása esetén
  • munkakör vagy munkahely változása esetén
  • munkaeszköz átalakításakor vagy új eszköz üzembe helyezésekor
  • új technológia bevezetésekor
  • ha a munkavállaló fél évnél hosszabb ideje távol volt
  • ha baleset következett be

Munkavédelmi oktatás fajtái:

  • előzetes
  • időszakos
  • rendkívüli

Az előzetes oktatást a munkába állás előtt kell megtartani, valamint  6 hónapnál hosszabb távollét esetén újra oktatásban kell részesíteni a munkavállalót.
Időszakos oktatást évente kell tartani, amelyben hangsúlyt kell fektetni a változásokra.
Rendkívüli oktatás pedig súlyos munkabaleset esetén alkalmazandó.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

Amennyiben a munkavállalók létszáma meghaladja a 20 főt, akkor munkavédelmi képviselőt kell választani, aki az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogokat képviseli. Megbízatása 5 évre szól.