Családi kedvezmény igénybevételére jogosult:

  • az a szülő, aki a gyermekére tekintettel családi pótlékban részesül, vagy vele egy háztartásban élő házastársa
  • várandós nő vagy a vele közös háztartásban élő házastársa, a magzat 91. napjától (erről orvosi igazolással kell rendelkezni)
  • családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozó
  • rokkantsági járadékban részesülő magánszemély, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozó

Családi kedvezmény abban a hónapban vehető igénybe először, amelyben a fenti feltételek egyike legalább egy napig fennáll. A kedvezmény elsősorban a személyi jövedelemadó alapot csökkenti, viszont a fennmaradó rész sem veszik el, azt a fizetendő járulékok csökkentésére lehet érvényesíteni.

A családi kedvezmény mindaddig igénybe vehető, amíg a családi pótlékra való jogosultság él, vagy amíg a rokkantsági járadékot folyósítják. A családi pótlék a közoktatásban lévő tanulmányok idejére jár, de legfeljebb a gyermek 20. életévének a tanév végéig. Abban az esetben, ha a gyermek sajátos nevelési igényűnek minősül, úgy a családi pótlékra 23 éves koráig jogosult, így eddig érvényesíthető a kedvezmény is.