Megbízási jogviszony során a megbízott egy konkrét feladat elvégzésére vállalkozik, melynek következtében megbízási díjra jogosult, függetlenül a feladat elvégzésének sikerességétől.

A megbízási jogviszony önálló tevékenységnek minősül, így lehetőség van költségelszámolásra. A jövedelmet pedig úgy kapjuk meg, ha a bruttó megbízási díjból levonjuk a költségeket.

A költség elszámolásának két módja van:

Az első opció a 10%-os költséghányad alkalmazása.

A második lehetőség a tételes költségelszámolás, amely azt jelenti, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges kiadásokat számlával alátámasztva lehet csak érvényesíteni, ami év közben (tehát az adóelőleg megállapításakor) a bevétel 50%-ig terjedhet. Amennyiben azonban a költség meghaladja a bevétel 50%-át, akkor a többletként megfizetett személyi jövedelemadót a megbízott visszaigényelheti az adóbevallásában.

Amennyiben a vezető tisztséget a vállalkozás ügyvezetője megbízási jogviszony keretében látja el, akkor az nem önálló tevékenységnek minősül, ilyen esetben pedig nincs lehetőség a bruttó díjazással szemben költségelszámolás érvényesítésére.

A megbízási jogviszonyból származó jövedelem adó- és járulékkötelezettségének megállapítása érdekében meg kell vizsgálni, hogy a megbízott magánszemély biztosítottá válik-e vagy sem. Míg a személyi jövedelemadót minden esetben meg kell fizetnie, addig járulékfizetési kötelezettség akkor keletkezik, ha a megbízási tevékenységből származó jövedelem eléri a minimálbér 30%-át, naptári napokra ennek 30-ad részét.  Ha nem jön létre biztosítottság, akkor a megbízási díjból csak a személyi jövedelemadót kell megfizetni, azonban mindkét esetben fennáll a szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség, KIVA alanyoknál pedig kisvállalati adó fizetési kötelezettség.

Példa 1 (biztosítottá válik a megbízott)

Megbízási jogviszonyban a megbízott 25 napot kap arra, hogy a rábízott feladatot elvégezze. A feladat elvégzéséért bruttó 150 000 Ft-ot fog kapni. A megbízott a 10%-os költségelszámolást választotta.

A biztosítottság létrejöttéhez a megbízott jövedelmének meg kell haladnia a minimálbér 30 százalékát, naponta ennek 30-ad részét, tehát:
Minimálbér: 167 400 Ft
30% :167 400 Ft * 30% = 50 220 Ft
Biztosítottság minimum napi határa: 50 220 Ft / 30 nap= 1 674 Ft
Vagyis ahhoz, hogy a megbízott biztosítottá váljon, az egy napra jutó jövedelmének meg kell haladnia az 1 647 Ft-ot.

Bruttó megbízási díj: 150 000 Ft
Költség: 150 000 Ft * 10% = 15 000 Ft
Jövedelem: 150 000 Ft – 15 000 Ft = 135 000 Ft
1 napra jutó jövedelem: 135 000 Ft / 25 nap = 5 400 Ft –> a megbízott biztosítottá válik.

Adó- és járulékfizetési kötelezettség:
Személyi jövedelemadó: 135 000 Ft * 15% = 20 250 Ft
TB járulék: 135 000 Ft * 18,5% = 24 975 Ft
Összes levonás: 45 225 Ft
Nettó megbízási díj: 150 000 Ft – 45 225 Ft = 104 775 Ft
Szociális hozzájárulási adó: 135 000 Ft * 15,5 % = 20 925 Ft
Szakképzési hozzájárulás: 135 000 Ft * 1,5 % = 2 025 Ft

Mi történik, ha a megbízás időtartama hosszabb?

Példa 2 (a megbízott nem válik biztosítottá)
Tegyük fel, hogy ugyanennek a munkának az elvégzéséért ugyanezt az összeget kapja meg, viszont a határidő 100 nap.

Bruttó megbízási díj: 150 000 Ft
Költség: 150 000 Ft * 10% = 15 000 Ft
Jövedelem: 150 000 Ft – 15 000 Ft = 135 000 Ft
1 napra jutó jövedelem: 135 000 Ft / 100 nap = 1 350 Ft –> a megbízott nem válik biztosítottá.

Adó és járulékfizetési kötelezettség:
Személyi jövedelemadó: 135 000 Ft * 15% = 20 250 Ft
TB járulék: 0 Ft
Összes levonás: 20 250 Ft
Nettó megbízási díj: 150 000 Ft – 20 250 Ft = 129 750 Ft
Szociális hozzájárulási adó: 135 000 Ft * 15,5 % = 20 925 Ft
Szakképzési hozzájárulás: 135 000 Ft * 1,5 % = 2 025 Ft

Nyugdíj mellett folytatott bármilyen jogviszonyban végzett keresőtevékenység járulékmentes (nem kell 18,5%-os TB járulékot fizetni), valamint a vállalkozás is mentesül a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól.

Példa 3 (nyugdíjas megbízott)

Öregségi nyugdíjban részesülő megbízási jogviszony keretében végi el a rábízott feladatot, amire 30 nap áll rendelkezésére. A feladat elvégzéséért bruttó 150.000 Ft-ot kap. A költségelszámolás tekintetében a 10%-os költséghányadot alkalmazza.

Bruttó megbízási díj: 150 000 Ft
Költség: 150 000 Ft * 10% = 15 000 Ft
Jövedelem: 150 000 Ft – 15 000 Ft = 135 000 Ft
1 napra jutó jövedelem számítása nem releváns, mert a nyugdíjas megbízott sosem válik biztosítottá.

Adó és járulékfizetési kötelezettség:
Személyi jövedelemadó: 135 000 Ft * 15% = 20 250 Ft
TB járulék: 0 Ft
Összes levonás: 20 250 Ft
Nettó megbízási díj: 150 000 Ft – 20 250 Ft = 129 750 Ft
Szociális hozzájárulási adó: 0 Ft
Szakképzési hozzájárulás: 0 Ft

 

A megbízási jogviszony részletes szabályairól az alábbi cikkünkben olvashatnak!

LogiJobs kedvezmény az Írisz Office csoport ügyfeleinek!