//Melyek a bérfizetés szabályai?
2022. június 09.
Kisokos / #foglalkoztatás szabályai

Melyek a bérfizetés szabályai?

2022-06-09T15:19:33+02:00

Alapvető, hogy a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár, ettől eltérő megállapodás érvénytelen. A Munka Törvénykönyve szerint a feleknek minden esetben meg kell állapodniuk a munkabérben, mely a munkaszerződés kötelező tartalmi eleme. A munkabért forintban kell megállapítani és kifizetni, melyet készpénzben, illetve utalással lehet teljesíteni.

A munkabért legalább havi egy alkalommal el kell számolni (ettől gyakoribb is lehet a kifizetés, ha a felek megállapodásukban arról rendelkeznek), és tárgyhót követő hónap tizedikéig ki kell fizetnie a munkáltatónak. Abban az esetben, ha a fizetés napja pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor azt a megelőző munkanapon kell kifizetni.

A munkabér kifizetéséről a kifizetés napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni (pl. bérjegyzék), amelynek olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló az elszámolás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja.

A teljesség igénye nélkül a bérjegyzéknek az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • bruttó és nettó bért
  • járulékok, adók levonását, valamint az igénybe vett kedvezményeket (pl. első házasok kedvezménye)
  • munkanapok számát, szabadságokat, biztosításszüneteltetést
  • egyéb kifizetéseket (pl. béren kívüli juttatásokat, pótlékot, túlórát stb.)
  • nettó bérből való levonást (pl. gyerektartás)

A munkabér kifizetése a munkavállaló részére költséget nem okozhat.

Fontos, hogy a jogalap nélkül kifizetett bért 60 napig lehet visszakövetelni.