Előfordulhat, hogy egy társas vállalkozó egyidejűleg külföldi tanulmányokat is folytat. Bizonyos esetekben ez azt eredményezi, hogy a társas vállalkozó többes jogviszonyban álló társas vállalkozónak minősül, és ennek megfelelően kell teljesíteni a járulékkötelezettséget.

Vagyis amennyiben a társas vállalkozó egyidejűleg a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában, vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, a terheket a ténylegesen elért, járulékalapot képező jövedelem alapján kell megfizetnie. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben díjazásban nem részesül, úgy járulékfizetési kötelezettsége sem keletkezik még a járulékfizetési alsó határ után sem.

A ténylegesen megszerzett jövedelem után keletkezik:

  • 15% személyi jövedelemadó
  • 18,5%-os társadalombiztosítási járulék
  • 15,5% szociális hozzájárulási adó
  • valamint 1,5% szakképzési hozzájárulási adó fizetési kötelezettség

Ha az ügyvezető a tisztséget díjazás nélkül látja el, akkor nincs járulékfizetési kötelezettség sem.

A társas vállalkozók járulékfizetési kötelezettségéről az alábbi cikkünkben olvashatnak bővebben.