Társas vállalkozónak minősül az a magánszemély, aki tulajdoni részesedéssel rendelkezik és személyesen közreműködik a vállalkozás tevékenységében azzal a feltétellel, hogy a személyes közreműködés nem munkaviszonyban valósul meg.

Társas vállalkozói jogviszony az alábbi vállalkozási formákban jöhet létre:

  • bt, kkt, kft
  • közös vállalat, egyesülés, európai gazdasági egyesülés
  • szabadalmi ügyvivő társaság, szabadalmi ügyvivő iroda
  • ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, végrehajtói iroda
  • egyéni cég

Nagyon fontos, hogy a társas vállalkozói jogviszony létrejöttéhez mind a két féltételnek együttesen kell megvalósulnia. Nem elegendő csak tulajdonosnak lenni, vagy csak személyesen közreműködni.