//Kit illet meg adókedvezmény novemberre?
2020. november 13.
Kisokos / #adókedvezmény

Kit illet meg adókedvezmény novemberre?

2020-11-13T11:01:17+02:00

A koronavírus világjárvány okozta gazdasági nehézségek kezelése céljából adófizetési kedvezmények bevezetéséről döntött a Kormány a meghatározott tevékenységet végző vállalkozások esetén:

 • a kifizető november hónapra mentesül a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alól a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében
 • a munkáltatónak nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni november hónapra vonatkozóan
 • a rehabilitációs hozzájárulásra kötelezett kifizető az egy hónapra arányosan jutó hozzájárulás fizetési kötelezettség alól mentesül azzal, hogy a rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kötelezett a 2020-as évben további előleget nem fizet
 • a kisvállalati adóalanyok esetén a kisvállalati adókötelezettség megállapításánál nem kell adóalapnak tekinteni a novemberi személyi jellegű kifizetések összegét

A kedvezményt azon kifizetők vehetik igénybe, amelyek a következő tényleges főtevékenységet végzik:

 • éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610)
 • rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621)
 • italszolgáltatás (TEÁOR 5630)
 • filmvetítés (TEÁOR 5914)
 • konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés (TEÁOR 8230)
 • sport- és szabadidős képzés (TEÁOR 8551)
 • előadó-művészet (TEÁOR 9001)
 • előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR 9002)
 • művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004)
 • múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102)
 • növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104)
 • sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311)
 • sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312)
 • testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313)
 • egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319)
 • vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR 9321)
 • fizikai közérzetet javító szolgáltatás tevékenység (TEÁOR 9604, a kifizetőnek meg kell felelni a 37/1996 (X.18.) NM rendeletnek)
 • m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)

Tényleges főtevékenységnek az a tevékenységet kell tekinteni, amelyből a kifizetőnek a rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább a bevételének 30 százaléka származott.

A kedvezmény igénybevételének feltételei:

 • a munkavállaló és a munkáltató között érvényes munkaszerződésnek kell lennie 2020.11.11-én
 • a munkáltatónak teljesítenie kell a munkaszerződés szerinti munkabér kifizetését a törvényben előírt határidőre (tárgyhónapot követő hó 10-ig)
 • a munkáltató a munkaviszonyt felmondással nem szünteti meg november hónapban
 • a munkáltató a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna, de mégsem teszi meg, mivel az adókedvezmény segítséget nyújt a munkahely megtartására
 • a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az illetékes hatósághoz

A támogatás halmozható más, helyi, regionális vagy uniós forrásból származó támogatással akkor, ha a halmozott támogatás nem haladja meg az érintett munkavállaló bérköltségének 100 százalékát.

A támogatással kapcsolatos összes iratot a döntést követő 10 évig megőrizni szükséges.