A munkavállalónak a munkaviszony létrejöttével rendelkezésre állási kötelezettsége keletkezik. Amennyiben ezt a kötelezettségét nem tudja teljesíteni, akkor szóba jöhet a fizetés nélküli szabadság.

A dolgozó jogszabály szerint jogosult lehet az igénybevételre, de megállapodás alapján is lehet fizetés nélküli szabadságra menni.

A törvény taxatív felsorolja, hogy milyen esetben jár a fizetés nélküli szabadság a foglalkoztatottnak:

  • gyermek gondozása céljából a gyermek 3 éves koráig
  • a gyermek 3 éves kora után a gyermek gondozása érdekében a tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása időtartamára
  • tényleges, önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés idejére
  • munkavállaló hozzátartozója – előreláthatólag 30 napot meghaladó – személyes ápolása céljából legfeljebb 2 évre

2020. január 1-jétől bővült a jogosultak köre:

A munkavállaló örökbe fogadott gyermek ápolása céljából a gyermek gondozásba helyezésének kezdő időpontjától számított 3 évig, három évesnél idősebb gyermek esetén 6 hónapig jogosult a fizetés nélküli szabadságra.

 

A fentiektől eltérően a munkavállaló a munkáltatóhoz intézett írásbeli kérelem alapján is el tud menni fizetés nélküli szabadságra, amennyiben azt legalább 15 nappal előre bejelentette és a munkáltató ehhez a hozzájárulását adta.

 

Lényeges kiemelni, hogy fizetés nélküli szabadságra a munkáltató nem küldheti el munkavállalóját.