A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben 2020. január 1-jétől új definícióként jelenik meg az „egyedülálló” fogalma.

Egyedülállónak az a magánszemély minősül, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

A törvény később is utal az egyedülállóságra, ennek következtében a fogalom pontos ismerete lényegessé válik.

Például:
Gyermekápolási táppénzre 3 évesnél idősebb, de 6 évesnél fiatalabb gyermek esetén 42 naptári napon át jogosult a szülő. Az egyedülálló szülőnek viszont 82 naptári napi ellátás jár.

 

A Ptk. rendelkezései alapján élettársi kapcsolatnak az minősül, ha a felek házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együtt élnek, azzal a feltétellel, hogy egyikőjüknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége és nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban.